LSS-utredningen klar: Barn under 16 år blir av med stödet

Efter oro och protester – i dag presenterades den statliga LSS-utredningen.

Barn under 16 år ska inte som nu beviljas personlig assistans utan erbjudas ett nytt stöd.

– Vi kan inte lita på systemet, säger Carina Pahl Skärlind, styrelseledamot i RBU Stockholm.

Staten bör få hela ansvaret för den personliga assistansen. Det föreslår LSS-utredningen som i dag lämnades över till övergångsregeringen.

Utredningen som pågått sedan 2016 föreslår bland annat flera nya LSS-förändringar, så som att personer över 16 år och har en psykisk funktionsnedsättning inte längre ska omfattas av personlig assistans. Den ska ersättas av insatsen förebyggande pedagogiskt stöd.

Enligt utredningen ska staten ska ta hela ansvaret för personlig assistans, assistansersättningen ska bara sökas hos Försäkringskassan.

Det mest uppmärksammade och kritiserade förslaget handlar om att barn under 16 år förlorar sin personliga assistans och ersätts med ett personligt stöd.

I dag har knappt 20 000 personer personlig assistans genom den statliga assistansersättningen eller genom kommunen de bor i. Assistansersättningen ska bara sökas hos Försäkringskassan, föreslår utredaren.

– Jag föreslår inga besparingar, säger regeringens särskilda utredare Gunilla Malmborg. Jag förstår att det finns en oro och direktiven var ganska tuffa. Vi har hållit oss inom den ram vi haft, vi har inte kunnat utvidga insatser så att många fler kan få. Men alla som har insatser i dag kommer att få det även i fortsättningen, ingen blir utan.

Det är diskriminering

Carina Pahl Skärlind är ledamot i RBU Stockholm, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, samt har en nioårig dotter med en cp-skada. Carina Pahl Skärlind menar att alla förslag i utredningen blir en drastisk försämring för människor i behov av assistans och hjälp av samhället.

Hon slår tillbaka mot att utredningen inte innebär besparingar.

– Sedan 2016 har FK redan sparat över 7 miljarder på indragen assistans för närmare 2000 personer och genom att neka 90% av de som söker assistans. Utredningens direktiv är tydliga, inga kostnader får öka från nuvarande nivå. Så besparingarna har redan skett vilket Gunilla är väl medveten om.

Det föreslås också en lägre schablonersättning för brukare som har sin anhörig anställd som assistent.

– Det här är diskriminering. Hur kan det plötsligt vara politiskt korrekt att frångå parollen lika lön för lika arbete, säger Carina Pahl Skärlind.

Allvarligt oroad

Förslagen föreslås träda i kraft 2022. För Carina Pahl Skärlind på RBU innebär det också hennes nioåriga dotter Meya som är cp-skadad kan förlora sin personliga assistans.

– Jag levde tidigare i tron om att Sverige var en demokrati. Tyvärr har jag vaknat upp och insett det inte är rättssäkert i Sverige. Vi kan inte lita på systemet. Kan man runda en så stark lagstiftning som LSS, vad mer kommer att falla sönder? Jag är allvarligt oroad. Jag vill inte förlora tron, det är därför jag kämpar så hårt. Vi måste kunna lita på våra lagar, domstolar och politiker, säger Carina Pahl Skärlind på RBU.

Även Camilla Waltersson Grönvall (M) socialpolitiska talesperson är kritisk mot LSS-förslagen.

– Vi Moderater har tidigare påtalat problemen som innebär att många människor ramlat mellan stolarna med delat huvudmannaskap. Därför ser vi med stor oro på förslaget som innebär att barn under 16 år med behov av assistans ska vara utlämnade till olika kommuners kompetens och kapacitet av bedömningar av barnens behov. Den socialdemokratiskt ledda regeringen, med Stefan Löfven som ytterst ansvarig, har med sin LSS-utredning på ett olyckligt sätt skapat stor oro hos redan drabbade personer.

Publisert:

LÄS VIDARE