Kommunal skattesats

Tabellen avser enbart kommunal skattesats och inte landstingsskatt eller eventuell statlig skatt. Gotlands kommun tilldelas medianplats 145, eftersom uppgift om kommunal skattesats exklusive landstingsskatt saknas.