Skatten som 2 av 3 är emot

NYHETER

Var tredje ung man är beredd att fuska

1 av 3 | Foto: JA Erika Janunger, 26. Bor på Södermalm, studerar på konstfack. Hon ger tummen upp för försöket. "Jag är mycket positiv. Biltrafiken förstör hela stan och har ihjäl folk, många dör varje år på grund av bilarna. Jag har körkort men kör nästan aldrig. Jag bor i stan och cyklar till skolan vid Telefonplan. När det blir för kallt åker jag kollektivt."

Två av tre stockholmare säger nej till vägtullar - mest negativa är äldre män.

Samtidigt är var tredje ung man beredd att fuska för att slippa trängselskatt, visar

Aftonbladet/Sifo.

Det finns flera tydliga skillnader i stockholmarnas syn på vägtullar och trängselskatt.

Män är överlag mer negativa än kvinnor och äldre är mer negativa än yngre.

Samma sak när det handlar om ändrat resmönster till följd av trängselskatten. Fyra av tio unga kvinnor, 18-29 år, tänker åka mer kollektivt till följd av vägtullarna medan bara två av tio män i samma ålder är inne på samma linje.

Män åker mest bil

Även i fråga om fusk finns tydliga skillnader. Totalt kan 16 procent av de tillfrågade stockholmarna tänka sig att fuska för att slippa betala trängselskatt. Allra mest benägna att fuska tycks de unga männen vara.

Nästan fyra av tio män mellan 18 och 29 år svarar att de kan tänka sig att fuska mot bara två av tio kvinnor i samma ålder.

Enligt Aftonbladet/Sifo är det dock bara fyra av tio av de tillfrågade som brukar använda bilen så att de kommer att passera de tänkta tullarna.

Mest bilburna är män mellan 30 och 64 år och minst bilburna är de allra yngsta respektive äldsta kvinnorna, 18-29 år och över 65 år.

Moderater mest negativa

Politiskt följer inställningen till vägtullar och trängselskatt helt den linje partierna haft i frågan.

Det rödgröna blockets anhängare är mer positivt inställda än det blåa blockets. Mest för är miljöpartister och mest emot är moderater.

Totalt har 1003 personer ingått i Aftonbladet/Sifos undersökning. Sifo telefonintervjuade ett representativt urval av boende i Stockholms län, 18 år och äldre, under perioden 6 september till 12 oktober.

Läs mer:

Mejla

Om 77 dagar är Stockholm en förändrad stad. Då är tidernas dyraste och mest omfattande trafikförsök infört: trängselskatten. Men hur gick det till? Och hur blir våra liv? I fyra dagar granskar Aftonbladets Anette Holmqvist och Sven-Anders Eriksson skatten som två av tre av stockholmarna är emot.

Anette Holmqvist, Sven-Anders Eriksson