Akademiledamöter kritiserar anonyma bevis

Foto: Henrik Montgomery/TT
Akademiledamöterna Horace Engdahl och Kristina Lugn finns bland undertecknarna av det öppna brevet. Arkivbild.
NYHETER

Åtta ledamöter i Svenska Akademien är kritiska till att bevis om Nobelläckor hålls anonyma i den egna advokatutredningen. I ett öppet brev som publiceras i SvD skriver de att skälen att utesluta en ledamot med nära kopplingar till den så kallade kulturprofilen inte är starka nog.

Utredningen, som har genomförts av en advokatbyrå på Svenska Akademiens uppdrag, och det sätt som man har agerat utifrån samma utredning har resulterat i att tre ledamöter under fredagen valde att lämna arbetet i kulturinstitutionen.

Undertecknarna av brevet kritiserar bland annat att bevisen – i form av vittnesmål – för att det "systematiskt och långvarigt" ska ha förekommit läckor om Nobelpristagare har anonymiserats i advokatutredningen.

"Det betyder att Akademien som både beställt och bekostat utredningen och därmed 'äger' den inte tillåtits veta på vilka precisa grunder anklagelsen (mot ledamoten) vilar", skriver man och fortsätter:

Ifrågasätter vittnen

"Det är för oss en djupt rättsosäker grundval för vilken anklagelse som helst, men i synnerhet en anklagelse med uteslutning ur Akademien som rekommenderad påföljd", skriver man.

Göran Malmqvist är en av brevets undertecknare. I ett mejl till TT förtydligar han ifrågasättandet om att vittnen inte har framträtt med namn:

"En anledning till att vittnen föredrar att uttala sig anonymt kan väl vara att de själva inte helt litar på det sagda", skriver han och tillägger att det "kan givetvis förekomma andra anledningar".

Malmqvist ifrågasätter också varför utredningen inte "beaktar i tillbörlig grad" om den utpekade ledamoten skulle ha haft något uppsåt att skada.

"Jag är fullkomligt övertygad om att ingen av Akademiens ledamöter vill göra gällande att den anklagade verkligen har velat skada Akademien med sitt handlande", skriver han.

Jävsanklagelser

I advokatutredningen finns det även ett underlag för anklagelser om jäv, men de åtta undertecknarna anser att inte heller de anklagelserna är tillräckliga för en uteslutning.

Att utesluta en ledamot vore ett unikt tilltag, som historiskt bara tillämpats en gång tidigare i Svenska Akademiens historia på 1700-talet, skriver de åtta.

TT har sökt flera av de undertecknande ledamöterna.