Grundskola inför totalförbud – mot läxor och prov

Av: Babs Drougge

Publicerad:
Uppdaterad:

En högstadieskola i Boden förbjuder nu alla läxor, inlämningsuppgifter och prov för att minska elevernas stress.

Satsningen införs till en början på prov, men kan komma att bli permanent.

Inga läxor och inga prov – det låter som en dröm för många högstadieelever, men för eleverna på Stureskolan i Boden är det verklighet.

Under april månad råder nämligen totalförbud mot alla typer av skriftliga inlämningar.

Bakgrunden är den ökade psykiska ohälsan bland svenska elever. Under våren fick skolan indikationer på att en del elever i årskurs sju kände sig stressade, och rektorn bestämde sig då för att prova ett upplägg utan inlämningar.

– Våra elever har inte uttryckt att de är mer stressade än i andra skolor, så vi ligger inte risigt till, men jag vill inte heller hamna där. Därför tänkte jag att vi testar att ha den här månaden läxfri, inlämningsfri och provfri. Under tiden satsar vi stenhårt på formativa bedömningar i klassrummet i stället, säger Petronella Sirkka, rektor på Stureskolan.

Petronella Sirkka, rektor på Stureskolan i Boden.
Foto: Stureskolan
Petronella Sirkka, rektor på Stureskolan i Boden.

Mer fokus på reflektion

Petronella Sirkka lyfter även fram den ändrade läroplanen som ett skäl till att låta undervisningen stanna i skolan.

Till skillnad från förr, när skolan till mångt och mycket gick ut på att lära sig fakta, handlar dagens undervisning mer om att kunna reflektera och analysera.

– I och med att det blir mer och mer komplexa samband som man ska diskutera, så får vi också större och större frågor. Och de frågorna tänker jag att skolan ska hantera, inte hemmet, säger Petronella Sirkka.

Kan bli permanent

Att dra ned på antalet hemuppgifter kan också vara bra ur ett jämlikhetsperspektiv, berättar hon.

– Vi har många nyanlända elever på vår skola, nästan en tredjedel har varit i Sverige kortare tid än fyra år, och de har inte samma stöd hemma som andra elever har. Därför måste vi bli bättre på undervisningssituationen i stället för att lyfta över det jobbet hem.

Om upplägget visar sig vara framgångrikt kan det komma att permanentas på skolan.

– Vi ska utvärdera i början av maj, säger Petronella Sirkka, rektor på Stureskolan.

Publicerad: