Socialnämnden i Lund: Vi ska kämpa för Haddile

Av: Mira Micic

Publicerad:
Uppdaterad:

Socialnämndens ordförande:”Jag hoppas att hon får stanna i Sverige”

Socialnämnden i Lund ifrågasätter rimligheten i Migrationverketsbeslut att utvisa Haddile, 2.

– Vi tänker göra allt vi kan för att hjälpa henne, säger Göran Wallén (M), socialnämndens ordförande.

Vill hjälpa Haddile.  Göran Wallén, (M) ordförande i socialnämnden i Lunds kommun.
Vill hjälpa Haddile. Göran Wallén, (M) ordförande i socialnämnden i Lunds kommun.

Socialtjänsten placerade Haddile i familjehemmet i Broby när hon var fyra månader. Det övergivna spädbarnet var undernärt och hade svåra hjärnskador efter att ha blivit misshandlat.

Så länge flickan är familjehemplacerad har Lunds kommun ansvar för henne, enligt lagen om vård av unga, LVU. Men det är Migrationsverket som fattar beslut i utvisningsärenden. Sociala myndigheter utreder inte var hon hamnar sedan.

Beslutet om Haddiles utvisning har rört upp känslor hon tjänstemännen på Socialnämnden i Lund.

– Man måste ifrågasätta rimligheten i det här beslutet, säger Göran Wallén (M), socialnämndens ordförande.

– Man värnar jättemycket om de biologiska banden. Men det pratas sällan om den psykologiska anknytningen som är oerhört viktig under de första åren. Vem betraktar flickan som sina föräldrar? Handlar det alltid bara om gener och blodsband? säger han.

Tas upp på mötet i morgon

Så fort han fick veta om utvisningsbeslutet, bestämde sig Göran Wallén att genast ta upp det på nästkommande möte, vilket blir i morgon.

– Jag har aldrig varit med om ett sådant här ärende så jag vet inte vad exakt vi kan göra. Men vi ska gå igenom det och undersöka vad vi bör och kan göra, säger han.

Till exempel har han funderat på om socialnämnden kan överklaga Migrationsverkets beslut.

– Vi tycker att det är rimligt att överklaga, och i morgon ska vi undersöka om vi kan det.

Dessutom har han funderat på om socialnämnden kan fatta ett nytt beslut om vårdnaden om Haddile, och om detta skulle påverka processen.

Omprövar vårdnaden

Så här brukar det gå till:

Familjehemplaceringen prövas en gång i halvåret. Efter tre år tillåter lagen att prova om vårdnaden ska övergå till familjehemmet. En av anledningar till att besluta om det är om biologiska familjen inte finns.

– Nu ska vi undersöka om det är möjligt att tidigarelägga prövningen och om det kan påverka utvisningen, säger Göran Wallén.

Han påpekar att som myndighet måste man gå efter lagstiftningen, föreskrifter, socialstyrelsens rekommendation och tidigare domar. Men även att det alltid finns en öppning för hur man tillämpar regelsystemet i det specifika fallet.

– Tanken är man tillämpar alla dessa regler på en människa, och det gör att man inte kan ha en checklista när man beslutar. För det är inte kartonger man beslutar om, utan människor, säger han.

Han hoppas på att Haddile får stanna i Sverige och hos familjen i Broby som hon lyckats knyta an till.

– Vi är politiker, men vi har också känslor. Om man inte har det frågan är om man ska sitta i en nämnd och besluta om människors öde, säger han.

Publicerad: