Hotad till livet av sin egen bror

NYHETER

Nu skyddas 15-åringen av myndigheterna

Den 15-åriga flickan säger att hon hotats till livet av sin bror.

– Det är som att vara i fängelse att vara kurd, ­säger hon.

Nu har myndigheterna tagit hand om flickan för att skydda henne.

Foto: LINA BOSTRÖM EINARSSON
Expert på hedersvåld Advokaten Elisabeth Massi Fritz

I måndags beslutade förvaltningsrätten i Malmö att ta hand om den 15-åriga flickan och ge henne vård enligt LVU, lagen om vård av unga.

Flickan är rädd

Hennes situation blev känd redan i oktober. Då ­fattade ordföranden i social­nämnden i den aktuella kommunen själv beslutet om att flickan omedelbart skulle placeras i familjehem.

Utredningen visar att hon utsatts för såväl fysiskt som psykiskt våld i föräldrahemmet.

– Min bror har hotat mig och sagt att han kommer att skjuta mig, att jag kommer att bli bortgift och att jag skickas till Irak om jag inte sköter mig, har 15-åringen berättat för socialens ut­redare.

Flickan har sagt att hennes bror gått igenom hennes telefon- och datorkontakter för att kontrollera att hon inte har kontakt med några killar, men också att hon blivit slagen, sparkad och hotad av honom.

Påtaglig risk

Flickans föräldrar hävdar att hon ljuger.

– De vet vad som händer men ingriper inte, säger flickan.

Enligt utredningen lever familjen i, eller påverkas av, hederstänkande. Man menar att om hon inte får vård enligt LVU så finns det en påtaglig risk för att hon utsätts för våld och hot och att hon kan komma att skickas utomlands för ett tvångsäktenskap.

Föräldrarna säger att flickans uppgifter inte stämmer, men också att de vill hjälpa och skydda henne.

Advokat Elisabeth Massi Fritz, en av landets ledande experter på hedersvåld, ­menar att barn som lever med hedersnormer som leder till att deras liv kontrolleras måste omhändertas enligt LVU för att skyddas:

– Det sker sällan eftersom socialtjänsten inte alltid ser och förstår problematiken, men jag tror också att det handlar om att våga fatta besluten.