Nyheter

Dyster prognos från Borg

Av: 

Anette Holmqvist

NYHETER

Sverige har totalt nio magra år att vänta – fem har passerat.

Det slår finansminister Anders Borg (M) fast i vårbudgeten.

Bland annat väntas arbetslösheten stiga till 8,4 procent nästa år.

– Våren dröjer och det finns en risk för fortsatta frostnätter, säger Borg.

Precis som sagts på förhand är vårbudgeten tunn på satsningar utöver de tre miljarder för 2013 och 2014 som presenterades i förra veckan, och som ska gå till fler utbildningsplatser, praktik, infrastruktur och regional utveckling.

• Antalet platser på yrkesvux ökar med 14 000 platser till 2014.

• Det blir 8 000 fler platser inom praktik och arbetsmarknadsutbildning i år och nästa år.

• Antalet platser på ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar blir 2 800 fler till nästa år.

Men man förstärker också insatserna för regional tillväxt och infrastruktur. Bland annat omfördelas pengar, 700 miljoner kronor, till drift och underhåll av järnvägen.

Dyster bild

Anders Borgs bild av utvecklingen i Sverige är i vårbudgeten betydligt dystrare än den budget han lade i höstas. Då fick finansministern kritik för att måla upp en alltför glättig bild av situationen.

– För svensk del blir det här en segdragen, långsam och trög återhämtning under 2013 och 2014, sa han under sin inledning av presskonferensen som pågår just nu.

Förklaringen till omsvängningen är att Borg nu menar att också Sverige drabbas av krisen i omvärlden. Den inleddes 2008 och väntas pågå i totalt nio år.

"Den globala finans- och skuldkrisen är nu inne på sitt femte år. Även om läget på de finansiella marknaderna stabiliserats är situationen i omvärlden bekymmersam, med en svag tillväxt i euroområdet och en dämpad utveckling i USA. Svensk ekonomi påverkas nu tydligt av den svaga utvecklingen i omvärlden", skriver regeringen.

Högre arbetslöshet

Bland annat väntas arbetslösheten som nu är på 8,2 procent fortsätta att stiga i år och landa på 8,4 procent nästa år.

– Vi räknar med att arbetslösheten glider upp mot 8,4 procent nästa år. Bedömningen är att det dröjer en bit in i 2014 innan vi ser en arbetslöshet som vänder neråt, säger Borg.

Regeringen skriver:

"Arbetslösheten är dock hög och under hösten 2012 steg antalet varsel kraftigt, vilket indikerar att arbetslösheten kommer fortsätta att öka den närmaste tiden. Även andra framåtblickande indikatorer såsom nyanmälda lediga platser visar att arbetsmarknaden kommer att utvecklas svagt framöver."

På presskonferensen fick Anders Borg frågor om regeringen kommer att införa det aviserade femte jobbskatteavdraget till valåret 2014. Finansministern ville dock inte svara utan menade att svar kommer till hösten, då en ny ekonomisk bedömning ska göras. Enligt Borg kommer höstbudgeten att fokusera på satsningar på jobbpolitik och bättre matchning på arbetsmarknaden.

Jobbskatteavdraget är en av de åtgärder som Alliansregeringen anser har störst effekt på arbetslösheten.

Ny i riksdagsdebatten

Klockan ett i dag inleds den ekonomiska debatten i riksdagen, med utgångspunkt i regeringens vårproposition.

Där kommer en ny spelare att göra entré, det är Sven-Olof Sällström, Sverigedemokraterna. Han ersatte i november sin företrädare Erik Almqvist, som lämnade efter järnrörsskandalen, och är därmed den tredje personen på posten sedan januari 2012.

ANNONS EXTERN LÄNK

Sprid julkänsla med de vackraste julblommorna! Skicka ett blombud med Interflora här!

Interflora

Publisert: