Här finns de olika partiernas väljare

avTT

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Forskningen visar ett tydligt samband mellan hur tätt befolkad en kommun är och vilka partier väljarna tenderar att sympatisera med. Arkivbild.

Var får Socialdemokraterna störst stöd, vad utmärker moderata kommuner och vilka faktorer gynnar Sverigedemokraterna?

Forskning vid Högskolan i Jönköping visar relationen mellan partisympatier och socioekonomiska faktorer typiska för storstäder och landsbygden.

Så här ser det ut – parti för parti.

Socialdemokraterna

De kommuner där Socialdemokraterna får starkt stöd kännetecknas av att kommunalskatten är hög, att man tog emot många flyktingar under 2015, en relativt hög ungdomsarbetslöshet och att en relativt hög andel av befolkning inte förvärvsarbetar.

I dessa kommuner utnyttjar relativt få rut-avdraget, medianinkomsten är låg och befolkningsutvecklingen har varit svag.

Moderaterna

Moderaterna får högst stöd i kommuner som kännetecknas av en högre medianinkomst, där fler utnyttjar rut-avdrag, där befolkningstätheten är högre liksom andelen högutbildade.

De kommuner där de har svagare stöd kännetecknas av att kommunalskatten är hög, att man tog emot fler flyktingar per invånare 2015, att en högre andel har en låg utbildning och att ungdomsarbetslösheten är högre,

Sverigedemokraterna

Mest stöd fick Sverigedemokraterna i kommuner där en högre andel har kort utbildning, ungdomsarbetslösheten är högre, en högre andel inte förvärvsarbetar och andelen utrikesfödda i kommunen har ökat i högre grad.

Sverigedemokraterna har ett svagare stöd i kommuner med en högre andel högutbildade, där det finns en högre andel flerbostadshus och där en högre andel av föräldradagarna tas ut av pappan.

Partiet har också ett starkare stöd i kommuner där man bor glest än i tätbefolkade kommuner, om man tar hänsyn till att de södra delarna av landet sticker ut.

Centerpartiet

Centerpartiet är starkast i kommuner där hemtjänsten får höga betyg och där kommunalskatten är hög. Partiet får svagare stöd i kommuner där befolkningstätheten är hög, där det finns många flerbostadshus, där man har en högre andel utrikesfödda och där fler röstar på Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet

Högst andel röster fick Vänsterpartiet i kommuner där även Socialdemokraterna fick en hög andel av rösterna. Partiet har stort stöd i kommuner där kommunalskatten är högre, där det bor många unga i åldern 18-25 år och där det finns en högre andel flerbostadshus.

Partiet fick en lägre andel röster i kommuner där Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna fick en högre andel av rösterna och där en högre andel utnyttjar rut-avdrag.

Kristdemokraterna

En högre andel röster fick Kristdemokraterna i kommuner där många invandrare födda utanför Europa har jobb, där man är mer nöjd med hemtjänsten, där Moderaterna och Centerpartiet får fler röster och där medianinkomsten är högre.

En lägre andel röster fick Kristdemokraterna i kommuner där en högre andel röstar på Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet, där det finns en högre andel flerbostadshus och en högre ungdomsarbetslöshet.

Liberalerna

Liberalerna får en högre andel röster i kommuner där utbildningsnivån är högre och medianinkomsten hög. Här finns också fler individer som utnyttjar rut-avdrag.

De kommuner där Liberalerna får lägre stöd har högre kommunalskatt, fler röstar på Socialdemokraterna, det finns en högre andel med kort utbildning och man tog emot fler flyktingar per invånare 2015.

Miljöpartiet

Miljöpartiet fick en högre andel röster i kommuner där det finns en högre andel högutbildade, man bor fler, tätare och har haft en positiv befolkningstillväxt samt där medianinkomsten är relativt hög.

Partiet får en lägre andel röster i kommuner där en högre andel är lågutbildade, Socialdemokraterna är starkare, man tog emot fler flyktingar per invånare 2015, kommunalskatten är högre och Sverigedemokraterna har ett starkare stöd.

Källa: Analysen är gjord av Charlotta Mellander vid Högskolan i Jönköping. Den inkluderar cirka 30 olika faktorer och är gjord på kommunnivå. Valresultatet baseras på siffrorna för 6002 valdistrikt som redovisats på valdagen. Den visar bara relationer och inga orsakssamband.

ARTIKELN HANDLAR OM