Regeringen vill behålla svensk styrka i Irak

avTT

Foto: Christine Olsson/TT
ÖB Micael Bydén får med största sannolikhet riksdagens godkännande för att förlänga mandatet för den svenska militära styrkan i Irak. Arkivbild

Regeringen vill förlänga mandatet för den beväpnade svenska styrkan på 70 personer som deltar i den globala koalitionen mot IS. Om situationen i området förändras ska den svenska insatsen kunna utökas med ytterligare 150 personer.

Den svenska truppen har funnits i Irak sedan 2015 och propositionen som regeringen nu överlämnar till riksdagen är ett närmast ordagrant upprepande av tidigare års förlängning av mandatet.

Den svenska styrkan arbetar med utbildning och bevakning vid koalitionens samtliga baser i Irak.

Enligt regeringen är situationen i Irak i dag komplex med fler sammanfallande kriser.

"Den militära kampen mot Daesh (IS) har verkat enande på landets politiska grupper, men när striderna nu är i stort sett avslutade hotar religiösa och politiska splittringar att återuppstå. Iraks stabilitet påverkas negativt av den allmänna turbulensen i regionen, inte minst i grannlandet Syrien", framhålls det i propositionen.

Regeringen beslutade 2017 om en femårig strategi för återuppbyggnaden och utvecklingen av Irak med jämställdhet som genomgående tema. Kostnaden för det arbetat väntas uppgå till drygt en miljard kronor 2017–2022 och ligger vid sidan av Sveriges stora humanitära bistånd till Irak.