"Jag vill visa hur utsatta barn är"

NYHETER

Konstnären Palle Torsson förklarar varför han gjorde Pippi-filmen

Konstnären Palle Torsson, 30, beklagar om han gjort Astrid Lindgren ledsen.

Men ångrar inte filmen och bilderna som framställer Pippi Långstrump som en lolita.

- Jag tror att Astrid Lindgren rent principiellt skulle hålla med mig. Samhället måste reagera på det sätt vuxna ser på barn i dag. Det är en viktig debatt.

Foto: MATS HEMLIN
Ångrar inte filmen - Om vi skulle få möjlighet att sitta ner och prata om problemet, som jag vill belysa med min film om Pippi, är jag övertygad om att vi skulle ha samma åsikt, säger konstnären Palle Torsson.

Palle Torsson har de senaste åren haft flera utställningar som syftar på sex.

- Det är frågor som är viktiga och intressera mig.

- När det gäller filmen "Pippi Examples" har jag velat belysa hur utsatta barn är och att vuxnas syn på barn förändrats. När filmerna kom för 30 år sedan var det ingen som tänkte på sex när de såg Pippi.

- Så är det inte idag, säger Palle Torsson.

Han jämför med hur barn framställs i tv-programmet "Småstjärnorna" och hur den bland barn mycket populära popstjärnan Britney Spears klär sig.

Gick igenom hela tv-serien

Palle Torsson fick idén till den 20 minuter långa filmen för två år sedan. Sedan dess har han gått igenom de sex delarna i tv-serien och två långfilmer och därefter klippt samman en ny film.

Palle Torsson menar att den nya filmen innehåller sekvenser som när de gjordes för 30 år sedan knappast ansågs ha ett sexuellt innehåll.

- Men som kulturen har förändrats under den tiden kan de idag tolkas som sexuella bilder.

Palle Torsson resonerar om hur barnstjärnor idag är sexualiserade i ett kommersiellt syfte.

- Det här är frågor som är viktiga att ha en fördjupad diskussion kring.

- Och det är möjligt att SF kommer att stämma mig. Men som det känns nu så känns mitt budskap viktigare än vems rättigheterna är.

Ska visas för publik

Palle Torsson har gjort filmen helt utan bidrag och planerar att visa den på ett känt galleri.

Besväras du av att dina bilder på Pippi kan bli godis för pedofiler och snuskgubbar?

- Ja, men det är mitt ansvar som konstnär att belysa min samtid. Eventuella konsekvenser som uppstår är vår kulturs gemensamma ansvar.

Han säger att han beundrar Astrid Lindgren som författarinna och Pippi är den egna favoritfiguren om han får välja.

- Det är möjligt att Astrid och personerna runt henne ogillar det jag gjort med hennes Pippi. Men om vi skulle få möjlighet att sitta ner och prata om problemet, som jag vill belysa med min film om Pippi, är jag övertygad om att vi skulle ha samma åsikt, säger Palle Torsson.

Aftonbladet tisdag:

Fredrik Engström