Riksdagsmajoritet för lagändring

Samtliga partier i riksdagen kan tänka sig att ändra barnpornografilagen.

Det kan öka chanserna för rättsväsendet att döma personer som laddar ner sexuella övergrepp på barn.

– Jag tycker absolut att en sådan förändring bör göras, säger Annika Hirvonen Falk, Miljöpartiets rättspolitiska talesperson.

Poliserna vid it-brottscentrum på polisens Nationella operativa avdelning vill ha en lagändring, så att barnpornografibrottet flyttas i brottsbalken från kapitlet om brott mot allmän ordning till kapitlet om sexualbrott.

Det skulle enligt poliserna leda till att brottet prioriteras upp och att det utsatta barnet blir målsägande. I dag är staten målsägande.

MP och V mest positiva

Aftonbladet och Svenska Dagbladet har pratat med rättspolitiska talespersoner för samtliga åtta riksdagspartier.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger direkt att de vill genomföra en lagändring. Så här säger Linda Snecker (V):

– Vänsterpartiet instämmer i att barnpornografilagen borde flyttas till sexualbrott.

Annika Hirvonen Falk är rättspolitisk talesperson för Miljöpartiet:

– Jag tycker absolut att en sådan förändring bör göras. Den kan dessutom göras smidigt i samband med att hela sjätte kapitlet i brottsbalken om sexualbrott skrivs om när vi inför samtyckeslagsiftning. Vi i sexualbrottskommittén föreslog att den ska börja gälla från 1 januari 2018.

”För få fällande domar”

Alla andra partier i riksdagen kan tänka sig att göra en översyn av lagen, och ändra placeringen av barnpornografibrottet.

Justitieminister Morgan Johansson (S) aviserade en översyn av lagen i måndags, efter Aftonbladets och Svenska Dagbladets avslöjande av 72 män som har laddat ner sexuella övergrepp på barn:

– Ja, det här ju helt uppenbart att vi behöver göra mer. Det är alltför få fällande domar.

Kristdemokraternas Andreas Carlson är inne på samma linje:

– Ja, vi tycker att man ska överväga en sådan lagändring. Kristdemokraterna var starka pådrivare till att barnpornografilagen kom på plats. Vi har föreslagit en rad åtgärder, bland annat att höja kompetensen inom hela rättsväsendet vad gäller brott som begås på nätet och att fler poliser ska kunna arbeta som nätpoliser.

Roger Haddad, rättspolitisk talesperson för Liberalerna, säger:

– Jag välkomnar en diskussion om var barnpornografibrottet ska placeras i brottsbalken. Utöver en översyn av straffskalan så är den främsta åtgärden att öka utredningskapaciteten och kompetensen inom polisen.

Även Centerpartiets Johan Hedin kan tänka sig en flytt av barnpornografilagen:

– Om det inte möter några lagtekniska hinder har vi inget emot det.

”Det är ju en epidemi”

Moderaterna kan också tänka sig att ändra lagen. Men Beatrice Ask (M) är inte säker på att det löser problemet:

– Man är ju inte väldigt duktig på sexualbrott heller när det gäller uppklaring och utredning. Så jag är inte säker på att det är problemet. Utan det handlar om vad man har för resurser som arbetar med de här ärendena, säger Beatrice Ask och fortsätter:

– Men det är värt att diskutera hur man ökar lagföringen. För det här är ett stort problem, det är ju en epidemi.

Vid första kontakten med Beatrice Ask säger hon att ”jag tror inte lösningen på de bekymmer ni beskriver i artikelserien, är att flytta lagstiftningen från en del till en annan i lagboken”. När en första version av denna artikel publicerats ringer hon upp igen och säger att ”vi utesluter inte att man ser över placeringen i lagen”.

Sverigedemokraternas Adam Marttinen har inga invändningar mot en lagändring:

– Vi lyssnar till och är öppna för vad polisen anser kan göras för att få fler fällande domar när det kommer till barnpornografi. Men generellt så skulle polisen ha bättre förutsättningar att utreda brott med de ökade anslag som Sverigedemokraterna förespråkat under hela den här mandatperioden.

Även äldre- och barnminister Åsa Regnér (S) står bakom en förändring av lagen:

– Jag håller med justitieministern om att det är ett bra läge att se över den här lagstiftningen, eftersom många av de här brotten sker på nätet och vi vet att tekniken utvecklas väldigt snabbt. Det är viktigt att ha lagstiftning som är adekvat och som gör att man får kännbara straff om man gör sig skyldig till de här övergreppen.

Regnér tar upp en handlingsplan regeringen har lagt för att förebygga sexuella övergrepp mot barn och ta hand om utsatta barn. Polisen, socialtjänsten och andra myndigheter ska stärka skyddet för barn, enligt planen.

Regnér var som generalsekreterare för RFSU med om att ta initiativ till Preventell, hjälplinjen för pedofiler och andra med riskfylld sexualitet. I vår granskning har ansvariga för Preventell vädjat om att låta verksamheten bli permanent, och inte ett projekt som det är i dag.

– Det är möjligt att den möjligheten kan ses över, säger ministern.

Publisert: