Svensk trupp ska bekämpa pirater utanför Somalia

NYHETER

Piraternas aktivitet utanför Somalias kust ökar på nytt.

Nu skickar Sverige för femte gången soldater för att bekämpa och avvärja sjöröveri.

Styrkan består av stridsbåtar och en bordningsstyrka.

Förbandet ME 05 på 34 svenska soldater, merparten ur 17:e bevakningsbåtkompaniet i Göteborg, skeppas under nästa vecka ned för att delta i en ny svensk insats i Adenviken och Indiska oceanen.

Styrkan består av två stridsbåtar med fyra besättningar, en bordningsstyrka på två grupper, ett mindre driftstöd, fotograf och en chef med stab om fem personer. Som tidigare samarbetar svenskarna med Nederländerna. Amfibieenheten kommer att vara baserad på det nederländska örlogsfartyget HNLMS Rotterdam.

Enligt Försvarsmakten har förberedelsetiden varit kort.

– Vi har framför allt sysslat med samövning mellan stridsbåtar och bordningsstyrkan, obligatoriska utbildningar och en stor del materieltjänst. En förutsättning för att detta varit möjligt har varit att enheterna i sig varit färdigutbildade från början, säger major Thomas Olsson, chef för 17:e bevakningsbåtkompaniet och chef för den svenska styrkan, i ett pressmeddelande.

Åtta attacker i år

Pirathärjningarna kulminerade 2011 med 173 attacker i Adenviken och Indiska oceanen. Attackerna har sedan dess minskat, mellan 2012 och 2016. Under 2017 har piratverksamheten återigen ökat i området med hittills åtta rapporterade incidenter.

Operationen, som går under namnet Atalanta, innebär såväl ytövervakning av sjötrafik som eskort av fartyg och att kunna avvärja piratattacker.

Thomas Olsson förklarar att Sverige har haft bordningsstyrkor och stridsbåtar i operationen tidigare men aldrig samtidigt. De tidigare erfarenheterna möjliggör den nya insatsen.

– Sammantaget har det bidragit till effektivare förberedelser för logistik och övning inför denna insats, säger han.

Femte gången

Sverige har deltagit i EU:s insats mot sjöröveri 2009, 2010, 2013 och 2015. Det här blir alltså femte gången.

– Några egentliga farhågor har jag inte. Något som vi talat mycket om inom förbandet är vikten av att skapa tydliga rutiner som tar hand om de perioder när stridsbåtarna inte är i vattnet och bordningsstyrkan inte genomför bordningar, till exempel vid längre förflyttningar som fartyget gör när vi byter område eller vid dåligt väder, säger Thomas Olsson.

ARTIKELN HANDLAR OM