Åkesson: Anpassa dig eller flytta någon annanstans

avEbba Thornéus

40 gånger.

Så många gånger använde SD-ledaren Jimmie Åkesson ordet folkhemmet under sitt Almedalstal.

– Det är snart 90 år sedan Per Albin lanserade folkhemmet som kom att prägla svensk politik och samhällsutveckling i årtionden.

1 av 7 | Foto: Lotte Fernvall
Åkesson höll tal under SD:s dag i Almedalen.

Fredagen är Sverigedemokraternas dag i Almedalen.

På scen stod partiledaren Jimmie Åkesson och talade inför en stor publik.

Och det rådde ingen tvekan om vad SD-ledaren lovade väljarna att han och partiet ska fokusera på de kommande 429 dagarna fram till valet.

”Det moderna folkhemmet” var en fras som Jimmie Åkesson nämnde inte mindre än 40 gånger under sitt drygt halvtimmeslånga tal.

Hyllade Per Albin Hansson

SD-ledaren inledde sitt tal med att hylla folkhemsgrundaren och socialdemokraten Per Albin Hansson och spelade även upp en bit ur Verner von Heidenstams Medborgarsång.

– Jag tycker att kombinationen av Per Albin och Heidenstam tydligt illustrerar idén om folkhemmet. Att socialism och konservatism förenas i idén om lika rättigheter och lika skyldigheter för varje medborgare.

”Gör din plikt och kräv din rätt”

Men snabbt blev SD-ledaren allvarlig och började berätta om hur han rest runt i Sverige och träffat människor med olika problem och oroskänslor.

– Sverige slits isär och klyvs genom splittring, polarisering och segregation. Jag tillhör de som är bekymrade och mina resor i Sverige gjorde mig ännu mer bekymrad. Men det räcker nu, nu är det stopp.

– I vårt moderna folkhem har man rättigheter men också skyldigheter. Är man inte beredd att acceptera de krav vi ställer så får man bo någon annanstans, sa Jimmie Åkesson och rev ned applåder.

”Anpassa dig eller flytta”

Han pratade även om att det inte handlar om sexuell läggning, kön, hudfärg eller var man är född utan om att vilja bidra till samhället.

– Det handlar om de som bygger bilarna mot de som bränner bilarna.

SD-ledaren berörde även ämnen som sjukvård, utbildning, trygghet och välfärd och påtalade att Sverigedemokraterna är Sveriges nya vårdparti.

– Väljarna har störst förtroende för Socialdemokraterna när det gäller hälso- och sjukvårdspolitiken. Det är en förstaplats de inte förtjänar och vi tänker därför utmana dem om den platsen hela vägen fram till valet.

ARTIKELN HANDLAR OM