Klinik stoppas – allvarliga brister upptäckta

Anna Karolina Eriksson/TT

Publicerad 2023-11-03

Inspektionen för vård och omsorg stoppar kliniken där en kvinna dog efter operation. Arkivbild.

Kvinnan ville operera bort sina delade magmuskler, men drabbades av hjärtstopp och avled på den privata kliniken i Malmö. Nu förbjuder Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kliniken att bedriva hälso- och sjukvård och estetisk kirurgi.

Dödsfallet har föranlett en särskild granskning av klinikens verksamhet, där en rad allvarliga brister nu framkommer. Bland annat har flera patienter fått genomgå operationer för något de inte sökt för – varav en patient fått sina blygdläppar förminskade då kliniken ansett dessa vara för stora. Andra patienter som genomgått hårtransplantationer har fått sedering i alldeles för höga doser.

Enligt Ivos beslut föreligger ”påtaglig fara för patienters liv” vid kliniken, samt att kliniken vid den aktuella operationen där kvinnan dog gav henne ”orimligt stora mängder” sövande och smärtstillande medel. Myndigheten konstaterar också att ingen av klinikens personal som närvarade vid tillfället hade någon särskild specialistkompetens i anestesiologi, det vill säga nedsövning, narkos och smärtlindring.

Efter operationen kunde kliniken inte väcka kvinnan, som senare avled.