Ebba Buschs hustvist med Esbjörn, 81

Ebba Busch kräver att få se psykologiska utredningar

Av: 

Olof Svensson

NYHETER

Ebba Busch kräver att få se alla psykologiska utredningar om Esbjörn, 81.

Detta eftersom hans juridiska ombud hävdar att 81-åringen inte förstod vad han skrev på vid försäljningen av huset.

– Om min klient ska kunna anlita någon som å sin sida tittar på de bedömningar som är gjorda måste bägge parter ha samma underlag, säger KD-ledarens ombud Katrin Björklund.

Hustvisten mellan Ebba Busch och Esbjörn, 81, har till stor del kommit att handla om huruvida Esbjörn till fullo förstod omständigheterna runt försäljningen.

Huset såldes i augusti förra året men Esbjörn hävdar att han ångrade sig redan dagen därpå. Ebba Buschs bild är att de båda hade bra kontakt både före och efter försäljningen och att Esbjörn inte uttryckt någon ånger.

Ebba Busch.

Ny läkarundersökning

Esbjörns juridiska ombud Johann Binninge skickade nyligen in en läkarundersökning om Esbjörns kognitiva förmåga till Uppsala tingsrätt. I handlingen redogjorde ombudet för vad utlåtandet vilar på, bland annat undersökningar med testinstrument, ett frågeformulär, telefonintervju och äldre journalmaterial.

Undersökningarna är enligt Binninge relevanta i tvisten eftersom de visar att Esbjörn har kognitiva funktionsnedsättningar:

”Det påstådda avtalet är ogiltigt eftersom Esbjörn på grund av sin kognitiva status inte förstod vad han skrev under och därtill blev svikligt förledd att göra det.”

Släktgården som allt handlar om.

Behöver inte gå via tingsrätten

Ebba Buschs juridiska ombud Katrin Björklund skriver i en ny inlaga till tingsrätten att Ebba Busch vill få tillgång till allt material som Binninge hänvisar till. Detta för att ha möjlighet att anlita en sakkunnig som gör en egen bedömning.

”Dessa behöver i nuläget ej inges till tingsrätten men undertecknat ombud behöver få del av kopia på dessa för att kunna tillställa sakkunnig dessa för bedömning. Ifall materialet är omfattande sänds dessa lämpligen på en USB-sticka och i annat fall via post,” skriver ombudet.

Vill ha svar på avyttring av bostäder

Kommer Ebba Busch att anlita en sakkunnig?

– Det kan jag inte uttala mig om i dagsläget. Men bägge parter behöver ha samma underlag för att det ska finnas en möjlighet till det, säger ombudet Katrin Björklund.

Ombudet ställer också en fråga om Esbjörn har påbörjat avyttring av sina bostäder, något som hans ombud har skrivit i en tidigare inlaga.

Varför är det relevant i målet att veta vilka bostäder som avyttrats och när?

– Det avser jag inte gå in och diskutera, man får dra sina egna slutsatser om det, säger Katrin Björklund.

Johann Binninge säger att Ebba Busch kommer att få tillgång till allt material. Men information om avyttring av bostäder kommer han inte tillhandahålla.

– Det gäller inte den aktuella fastigheten och det har inget med detta mål att göra. Han har självklart rätt att sälja sina privata lägenheter, säger Binninge.

I den nya inlagan begär Buschs ombud om anstånd i två veckor från att de fått tillgång till materialet.

 

PODD Ebba Busch och husaffären

Aftonbladet Daily med Lena Mellin, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet, och Olof Svensson, reporter på Aftonbladet.

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

ANNONS EXTERN LÄNK

Har du Covid-19? Få svar snabbt med enkelt hemmatest – beställ här

Quicktest

Publisert:

LÄS VIDARE

Ebba Busch stämmer Esbjörn, 81 – ger sin bild av tvisten

ÄMNEN I ARTIKELN

Ebba Buschs hustvist med Esbjörn, 81

Ebba Busch

Uppsala tingsrätt

Uppsala