Professorn: Så många till kan dö i covid till nyår

Coronaviruset sprider sig över i stora delar landet och både sjukhusfall och dödstal ökar igen. På fyra veckor har antalet nya fall fyrdubblats.

Tom Britton: ”Hoppas att vi har slagit på bromsen”