Coronapandemin

Coronaläget i Sverige – region för region

NYHETER

Det råder allmän smittspridning av coronaviruset i nästan hela Sverige.

Även om läget skiljer sig dramatiskt mellan regionerna så räknar de flesta med ett utdraget förlopp – precis vad vården behöver för att inte överbelastas.

– Jag tror det blir ganska utdraget så alla hoppas på en tidig, varm vår och sommar så att viruset ska ledsna lite, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare, Region Uppsala

Region Skåne

 • Antal bekräftat smittade: 274
 • Personer som vårdas på sjukhus: 35
 • Av dessa intensivvårdas: 4
 • Dödsfall: 5

Hur är läget just nu?

– Vi ser smittspridning från alla delar av Skåne. Antal nya fall per dag som upptäcks vid inläggning på sjukhus har fram till i går i genomsnitt varit fem per dag men i går hade vi 11 nya fall och i dag 9. Om detta är tecken till början på en ökad smittspridning är för tidigt att säga, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Skåne.

I veckan byggde personal från militären och Socialstyrelsen en intensivvårdsmodul utanför sjukhuset i Helsingborg.

Hur ser det ut framåt?

– Vår bedömning är att vi fortfarande bara befinner oss i början av epidemin. Vi har därför mycket att vinna på att vi alla hjälps åt att göra vad vi kan för att minska smittspridningen i samhället. Och särskilt skydda äldre och personer i riskgrupper från smitta.

Fotnot: Region Skåne hänvisar till sina pressmeddelanden som beskriver läget och det är där citat och siffror ovan är hämtade.

Region Blekinge

 • Antal bekräftat smittade: 15
 • Personer på sjukhus: –
 • Personer som intensivvårdas: 1
 • Antal dödsfall: 1

Hur är läget just nu?

– Vi har det fortfarande relativt lugnt förhållande till storstadsregionerna, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare Region Blekinge.

Vad tror du om framtiden?

– Vi vet hur det ser ut i storstadsregionerna, och vi kan inte förvänta oss att vi slipper undan. Vi ligger två till fyra veckor efter storstadsregionerna, det som förekommer där lär vi få se här också.

Fotnot: Regionen har inte kunnat rapportera dagens siffror, utan hänvisar till Folkhälsomyndighetens statistik. De har heller inte uppgett hur många som vårdas på sjukhus.

Region Halland

 • Antal bekräftat smittade: 81
 • Personer som vårdas på sjukhus: 11
 • Av dem intensivvårdas: 4
 • Dödsfall: 3

Hur är läget just nu?

– Vi ligger på en nivå där vi har kontroll på läget, säger smittskyddsläkaren Maria Löfgren.

Hur ser du på utvecklingen framåt?

– Om vi ser till hur situationen är i Stockholm kan vi räkna med att kurvan är på väg uppåt även i landets mindre regioner. Vi utgår ifrån att vi kommer att få fler fall och ett ökat vårdbehov framöver.

Region Västra Götaland

 • Antalet bekräftat smittade: 330
 • Personer som intensivvårdas: 25
 • Antal dödsfall: 4

Hur är läget just nu?

– Vi är ganska långtifrån utvecklingen i Stockholm, men vi är på våg åt det hållet. Vi börjar nu också se en samhällsspridning i princip hela regionen, bortom Göteborg. Men de andra orterna ligger något efter, säger Peter Nolskog, biträdande smittskyddsläkare Region Västra Götaland.

Det fältsjukhus som har byggts utanför Sahlgrenska i Göteborg.

Vad tror du om framtiden?

– Vi har haft fördelen av att ha en längre startsträcka än exempelvis Stockholm, vilket möjliggjort mer planering. Jag tycker också att man ser att fler och fler blir medvetna om allvaret och i stort sett har det funkat bra hittills.

Region Kronoberg

 • Antalet bekräftat smittade: 29
 • Personer som vårdas på sjukhus: 5
 • Personer som intensivvårdas: 0
 • Antal dödsfall: 0

Hur är läget just nu?

– Vi hade ingen inlagd förrän egentligen under den här veckan så vi har legat lite efter framförallt storstadsregionerna då det gäller belastningen. Men vi ser att det börjar komma även hos oss, eftersom vi nu har fem inlagda, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare Region Kronoberg.

Vad tror du om framtiden?

– Vi tittar på hur det är i exempelvis Stockholm och försöker förbereda oss på bästa sätt, och tänkta att det kan bli likadant här. Vi har en infektionsavdelning och vi har en i reserv som vi också kan använda. Det gäller likadant för intensivvårdsplatser, och vi jobbar med olika scenarion.

Region Jönköping

 • Antalet bekräftade smittade: 94
 • Personer som vårdas på sjukhus: 20
 • Personer som intensivvårdas: 6
 • Antal dödsfall: 3

Hur är läget just nu?

–Vi vet från internationella erfarenheter att det är äldre och särskilt äldre med andra underliggande sjukdomar som får de allvarligaste konsekvenserna av covid-19. Det var väntat att vi förr eller senare skulle få ett dödsfall i Jönköpings län, säger smittskyddsläkare Malin Bengnér.

Infektionsmottagningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, där en patient vårdades för coronasmittan redan i början av februari.

Vad tror du om framtiden?

Malin Bengnér vill betona att det är viktigt att komma ihåg att de flesta som smittas av sjukdomen kommer att få ett lindrigt sjukdomsförlopp.

Fotnot: Citat och information är hämtade ur tidigare pressmeddelanden från Region Jönköping, efter att en corona-smittad patient hade avlidit.

Region Kalmar

 • Antalet bekräftade smittade: 26
 • Personer som vårdas på sjukhus: 12
 • Av dessa intensivvårdas: 1
 • Antal dödsfall: 1

Hur är läget just nu?

– Vi får nog förutsätta att det finns samhällsspridning också i andra delar av länet. Det gör det än viktigare att hörsamma de rekommendationer som gått ut. Det gäller att i största möjliga mån bromsa smittspridning, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Vad tror du om framtiden?

“Från måndag ställs all icke nödvändig kirurgi in vid Västerviks sjukhus. Samma sak gäller för icke nödvändig mottagnings- och skopiverksamhet i Västervik. Akutverksamhet, cancer och cancerrelaterad verksamhet ska fortsätta som vanligt liksom stora delar av den dagkirurgiska verksamheten”.
Fotnot: Region Kalmar hänvisar till sina pressmeddelanden som beskriver läget och det är där citaten och informationen ovan är hämtade

Region Gotland

 • Antal bekräftat smittade: 9
 • Personer på sjukhus: 2
 • Personer som intensivvårdas: 0
 • Antal dödsfall: 0

Tjänstemannen i beredskap meddelar att smittskyddsläkare Maria Amér måste återhämta sig och därför inte är tillgänglig under helgen. Svaren nedan kommer från en tidigare intervju samt från regionens utskick.

Hur är läget just nu?

– Vi har en samhällsspridning av covid-19 här och det är mycket viktigt att följa de råd som finns för att minska smittspridningen. Sjukvårdsledningen är i stabsläge och träffas löpande för att kunna vidta de åtgärder som är nödvändiga.

– Inneliggande patienter avråds från att vistas i allmänna utrymmen på avdelningarna och rekommenderas att helst hålla sig på sina rum.

Hur ser det ut framåt?

– Vi räknar med att många kommer att bli sjuka av covid-19 och att de flesta kommer få milda symtom. Men det gäller att vi sprider ut smittspridningen över en så lång tid som möjligt så att inte så många blir sjuka samtidigt.

Region Östergötland

 • Antal bekräftat smittade: 251
 • Personer som vårdas på sjukhus: 60
 • Av dessa intensivvårdas: 16
 • Dödsfall: 5

Hur är läget just nu?

– Vi är på en uppåtgående skala med alla siffror men vi har en organisation som sitter i särskilt sjukvårdsläge och skalar upp enligt en plan som håller ganska bra hittills med små justeringar. Det är ett massivt arbete som pågår, ett brett gemensamt arbete och i takt med det skalar vi ner annan vård. Så det gäller att balansera det här mot varann så man får det mest effektiva ut av vården, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Hur ser det ut framåt?

– Vi tror att vi kommer få flera fall under veckor framöver, 16 på iva och 44 på vanlig vårdplats är en ganska hög del på iva som vi hoppas sjunker. De som behöver iva-vård ligger ganska länge och går sedan troligast tillbaka till vanlig vård innan de går hem. Vi hoppas platta ut kurvan så att vi kommer ha iva och vårdplatser i den takt vi behöver. Men det kommer pågå ett tag och vi är på uppåtgående.

Region Värmland

 • Antal bekräftat smittade: 46
 • Personer på sjukhus: 4
 • Personer som intensivvårdas: 2
 • Antal dödsfall: 1

Fotnot: Smittskyddsläkaren eller någon med motsvarande roll i regionen har inte varit tillgänglig för en kommentar.

Region Örebro

 • Antal bekräftat smittade: 103
 • Personer som vårdas på sjukhus: 20
 • Av dessa intensivvårdas: 5
 • Antal dödsfall: 0

Hur är läget just nu?

– Vi ser tydliga tecken på ökad samhällsspridning. Vi har i veckan startat en informationskampanj inom riskutsatta områden för att överbrygga språkliga barriärer, säger Anna Lange, biträdande smittskyddsläkare, Region Örebro.

Hur ser du på framtiden?

– Vi har öppnat upp ytterligare vårdplatser för patienter med covid-19 på Universitetssjukhuset från och med 27/3 och kommer att utöka med vårdplatser på de två länsdelssjukhusen kommande vecka för att kunna bemöta ett ökat behov av inneliggande vård.

Region Sörmland

 • Antal bekräftat smittade: 159
 • Personer på sjukhus: 97
 • Av dessa intensivvårdas: 18
 • Antal dödsfall: 16

Hur är läget just nu?

– Ansträngt som tidigare under veckan men ingen stor förändring senaste dygnet, säger Magnus Johansson, regional sjukvårdsledare i region Sörmland.

Byn Högsjö i Vingåkers kommun är hårt drabbat av covid-19.

Hur ser det ut framåt?

– Vi planerar för fortsatt ökat inflöde av patienter som behöver inneliggande vård på sjukhus samt svårt sjuka patienter som behöver intensivvård.

Region Stockholm

 • Antal bekräftat smittade: 1 538
 • Personer på sjukhus: 580
 • Av dessa intensivvårdas: 85
 • Antal dödsfall: 63

Aftonbladet har under lördagen sökt smittskyddsläkaren Per Follin utan resultat. Svaren kommer från presskonferensen tidigare i veckan, då sjukvårdsdirektören Björn Eriksson beskrev den rådande situationen som ”unik i modern tid”.

Hur är läget just nu?

– Stormen är här. Vi vet inte hur stark den kommer att bli, exakt hur den kommer att slå eller var den kommer att slå till. Men vi är mitt uppe i den, och vi måste vara beredda. Läget är ganska dramatiskt.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besökte i torsdags det fältsjukhus som byggs i Stockholmsmässan i Älvsjö.

Hur ser det ut framåt?

– Vi vet ännu inte hur långt vi har kommit i stormen, men det kommer att bli värre. Vi är beredda på att gå upp till det högsta beredskapsläget, katastrofläge.

Region Västmanland

 • Antal bekräftat smittade: 50
 • Personer som vårdas på sjukhus: 24
 • Av dessa intensivvårdas: 6
 • Antal dödsfall: 0

Hur är läget just nu?

– Fallen ökar, förstås. Det är ungefär som vi förväntat oss, jämfört med grannlänet Sörmland har vi en gynnsammare situationen men de sticker ju ut jämfört med hela landet. Men antalet ökar dag för dag och vi har en planering för att ta i anspråk andra avdelningar. Något som vi också börjat göra de senaste dagarna, säger Jan Smedjgård, smittskyddsläkare Region Västmanland.

Hur ser det ut framåt?

– Vi har ju tänket kring en tre-fyra månader lång epidemisk tid med en kulmen mitt i. Det är det vi har i kikaren och räknar med att successivt kommer fler bli sjuka. Sen hur snabb ökningen kommer vara och hur brant lutning uppåt kommer bli kan vi inte veta. Vi planerar och räknar med att det bara kommer bli flera fall som ska tas om hand, och det gäller hela Sverige. Jag skulle säga att vi ligger tre–fyra veckor efter till exempel Stockholm.

Region Uppsala

 • Antal bekräftat smittade: 130
 • Personer som intensivvårdas: 7
 • Antal dödsfall: 4

Hur är läget just nu?

– Jag har suttit i stabsmöte under förmiddagen och vad vi fick höra så är det under kontroll. Sen är det som på många andra håll hotande med material, dels på sjukhus och dels på boenden, men rapporten vi fick i dag är att vi klarar oss i helgen. Sen kommer det in materialtransporter i veckan så vi hoppas inte på någon akut brist, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare, Region Uppsala.

Vad tror du om framtiden?

– Jag tror det blir ganska utdraget så alla hoppas på en tidig, varm vår och sommar så att viruset ska ledsna lite. Det ökar inte så brant just nu utan hackvis uppåt. Vi jobbar efter olika scenarier och förbereder nya avdelningar. Det fungerar men är såklart slitsamt för de som står i frontlinjen.

Region Dalarna

 • Antal bekräftat smittade: 62
 • Personer som vårdas på sjukhus: 26
 • Av dessa intensivvårdas: 8
 • Antal dödsfall: 4

Hur är läget just nu?

– Vi öppnar upp fler platser hela tiden. I nuläget ligger vi lite efter Stockholm så läget är under kontroll. Det är en hård belastning på personalen och vi har kallat in extra, men det finns både platser och personal i nuläget. Material är det ingen brist på men det gäller att få in det hela tiden för det kan svänga snabbt, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare, Region Dalarna.

Vad tror du om framtiden?

– Vi skissar på olika scenarier och planerar för att kunna möta upp belastningen. Vi kommer att få många fler fall i Dalarna och ligger kanske ett par veckor efter Stockholm. Vi är nog inte på den branta delen av kurvan än så det kommer bli mer påfrestning på sjukvården framöver.

Fotnot: Fredagens siffror, Region Dalarna uppdaterar inte siffrorna under helgen

Region Gävleborg

 • Antal bekräftat smittade: 53
 • Personer som intensivvårdas: 2
 • Antal dödsfall: 1

Hur är läget just nu?

– Om det är en storm i Stockholm, så blåser det i Gävleborg. Vi förväntar oss att det bara ökar. Läget är ansträngt, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare Region Gävleborg.

Regionen förväntar sig ett ökat sjukdomsläge.

Vad tror du om framtiden?

– Jag tror det värsta är över om 3-4 månader. Men viruset kommer finnas kvar, så problematiken för de äldre kommer kvarstå. 

Region Jämtland-Härjedalen

 • Antal bekräftat smittade: 70
 • Person som vårdas på sjukhus: 6
 • Av dessa intensivvårdas: 1
 • Antal dödsfall: 0

Hur är läget just nu?

– Läget är under kontroll. Platserna räcker till, än så länge är vi inte nära en ansträngd situation. Vi har ett fungerande system som gör att vi kan låta de misstänkt coronasmittade mellanlanda på infektionskliniken, innan de slussas vidare till en annan avdelning om de inte är smittade, säger Annica Ersson, biträdande smittskyddsläkare, Region Jämtland-Härjedalen

Vad tror du om framtiden?

– Det hänger väldigt mycket på vilken kurva vi hamnar på. Än så länge har vi inte hamnat i den snabba, det händer inte så mycket dag till dag. Rent smittskyddsmässigt är jag inte så orolig inför påsken heller, det handlar mer om belastningen på alla kliniker som har lägre bemanning, eftersom en del personal är hemma.

Region Västernorrland

 • Antal bekräftat smittade: 28
 • Personer på sjukhus: 3 eller 4
 • Av dessa intensivvårdas: 1
 • Antal dödsfall: 0

Hur är läget just nu?

– Vi har ett bra läge. Vi har inte så många fall diagnostiserade och vi har inte så många på sjukhus, så än så länge är det under kontroll, säger Maria Tempé, biträdande smittskyddsläkare Region Västernorrland.

Vad tror du om framtiden?

– Vi förväntar oss att fallen ökar nästa vecka. Vi har fall på åtminstone ett äldreboende, vi ser ett ökat antal fall och vi har provtagits flera personer som vi väntar svar på. Så vi väntar oss att få fler fall.

Region Västerbotten

 • Antal bekräftat smittade: 42
 • Personer som vårdas på sjukhus: ”Ett mindre antal”
 • Personer som intensivvårdas: 5
 • Antal dödsfall: 0

Hur är läget just nu?

– Vi har en klar samhällsspridning i länet, i alla fall i flera delar av länet har vi det bekräftat. Vården är i upptrappningsfas för att mobilisera vårdplatser för covidpatienter, säger Gunilla Persson, smittskyddsläkare.

Hur ser det ut framåt?

– Vi förväntar oss en ökning, vi ligger ett antal veckor efter storstadsregionerna. Vi är i förberedningsfasen. Vi hoppas på ett minskat resande under påsken eftersom vi har en del turistorter och fjällanläggningar så vi hoppas att folk tar till sig de råd som har getts och gör vad de kan för att minska belastningen på vården.

Region Norrbotten

 • Antal bekräftat smittade: Strax under 50
 • Personer som vårdas på sjukhus: Drygt 20
 • Av dessa intensivvårdas: 7
 • Antal dödsfall: 1

Hur är läget just nu?

– Läget är redan nu ansträngt. Vi provtar bara de absolut svårast sjuka, så jag är helt säker på att en påtaglig andel av all förkylning just nu i Norrbotten är covid-19. Jag tror att det är lite längre gånget i epidemikurvan än vad vi trodde kanske förra helgen, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Region Norrbotten.

Hur ser du på framtiden?

– Vi är ju i början av vår kurva, vi är väl ungefär där Stockholm var för ett par veckor sedan, så nog kommer det att bränna till ytterligare. Det är fortfarande de som är lite yngre som är sjuka nu och det är nog lite rester från sportlovet. Vi har jämförelsevis ganska lite svårt sjuka äldre människor, men det är risk att det kommer. Vi har tänkt oss att växla upp ännu mer förstås och det har vi möjlighet till. Men det är ansträngt – att vända en så pass komplicerad mekanism som sjukvården är ju värre än att vända en supertanker, det är som en armada av supertankers.

Fotnot: Dödssiffran 112 skiljer sig från Folkhälsomyndighetens officiella siffra som presenteras i deras grafik och som är underlag till Aftonbladets grafik. Siffran i den här artikeln baseras på uppgifter från regionerna under lördagseftermiddagen och den skiljer sig från Folkhälsomyndighetens på grund av eftersläpning i inrapporteringen till myndigheten från regioner.

ANNONS

Behöver du någon att prata med? Träffa en psykolog tryggt online - du får alltid hjälp inom 24 timmar. Läs mer och ladda ner appen gratis här.

Extern länk från Mindler

Läs mer

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Coronapandemin

LÄS VIDARE

Senaste nytt om coronaviruset

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronapandemin

Coronaviruset