Migrationsverket ändrar sig inte om Buket, 10: Pappan har ett ansvar

Efter Aftonbladets artikel om tioåriga Buket som ska utvisas till Turkiet har tusentals personer har engagerat sig i hennes öde.

Nu svarar Migrationsverket på kritiken mot beslutet.

– Vi förstår att det är upprörande, säger Annette Bäcklund, avdelningschef på myndigheten.

Berättelsen om Buket, 10, som ska utvisas ensam till Turkiet har väckt starka reaktioner och fått många att engagera sig i hennes fall. Under onsdagen, lite över ett dygn efter att Aftonbladets artikel om henne publicerades har över 17 000 personer skrivit under ett upprop för att hon ska få stanna.

Efter artikeln utvecklar nu Migrationsverket sitt resonemang kring beslutet att utvisa henne.

– Det blev en olycklig vinkling. Hon kommer inte att skickas själv, det ska bli ett ordnat mottagande. Vår utgångspunkt är att hennes pappa finns i landet och att de två ska återvända tillsammans till Turkiet, säger Annette Bäcklund, avdelningschef på förvaltningsprocess.

Som Aftonbladet tidigare berättat så gick Bukets pappa under jorden i samband med att han och Buket fick avslag på sin asylansökan.

Migrationsverket svarar nu på kritiken.
Migrationsverket svarar nu på kritiken.

Om Bukets pappa inte infinner sig och man inte hittar några släktingar som kan ta hand om henne tas hon emot av turkiska myndigheter och placeras på barnhem eller i ett familjehem.

– Förhållandena i Turkiet är generellt inte så att inte de kan tillgodose hennes behov. De kanske inte erbjuder något lika bra som vi kan erbjuda i Sverige men det inte tillräckligt skäl för att hon ska få stanna här. Lagstiftningen är väldigt restriktiv på området, när det finns ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut är möjligheterna mycket begränsade att bevilja uppehållstillstånd på verkställighetshinder, säger Annette Bäcklund.

Men hon har en trygghet här i Sverige i sin fasters familj som hon bott hos i sex år. Socialtjänsten hävdar att de är hennes starkaste anknytningspersoner. Finns det inget utrymme för er i det här fallet att göra tolkningen att hon kan stanna här?

– Det får avgöras från fall till fall. Och det är säkert så att hon skulle få ett bättre liv här än i Turkiet men det räcker inte för att bevilja uppehållstillstånd. Jag förstår självklart att det här är upprörande, men det finns också en pappa här som har ett ansvar som kan avhjälpa den här situationen genom att ge sig tillkänna. Hennes starkaste anknytning är till pappan, säger Annette Bäcklund.

Hon fortsätter:

– Vi förstår att hon har levt en lång tid i Sverige och det är synd att de fick vänta en lång tid på ett första beslut, det blir ju särskilt svårt för barn att förstå.

Buket, 10, som ska utvisas till Turkiet.
Buket, 10, som ska utvisas till Turkiet.

Barnkonventionen är svensk lag sedan i år. Hur har ni implementerat den i det här beslutet?

– Enbart att vara barn är inte en grund för att få uppehållstillstånd. Och att hon ska återvända med sin pappa eller släkt i hemlandet är inte orimligt i förhållande till Barnkonventionen. Sen förstår jag såklart att varken hennes släktingar här eller hon vill det, men det ska vara rena undantagssituationer om vi ska kunna fatta ett beslut om att hon ska få stanna.

Som exempel på undantagssituationer nämner Annette Bäcklund ensamkommande barn som konstaterats inte ha några släktingar i hemlandet, från länder där de inte kan placeras på barnhem, som Afghanistan.

Hur länge kommer ni att vänta på att pappan ska dyka upp?

– Det är en polisiär fråga, Migrationsverket letar inte efter personer.

Men hur länge kommer ni vänta innan ni beslutar att Buket ändå ska skickas till Turkiet?

– Det kan jag inte spekulera i, men vi arbetar för att de ska återvända tillsammans. Det är alltid vår ambition för föräldrar och barn, säger Annette Bäcklund.

Buket har bott hos familjen Kök i sex år.
Buket har bott hos familjen Kök i sex år.
Publisert:

LÄS VIDARE