Fler linjer när Malmös busstrafik förändras

avRobert Rosén

Publicerad:
Foto: Joakim Ståhl/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Busslinjerna i Malmö förändras ordentligt de kommande åren.

Stadsbussarnas linjenät kommer att förändras.

Den kommande tioårsperioden är både fler linjer och nya broar för kollektivtrafiken att vänta.

Den kraftiga utbyggnaden av Malmö i kombination med att staden fortsätter att växa kraftigt befolkningsmässigt innebär att stadens bussnät behöver ses över.

En utredning över hur bussnätet ska förändras har gjorts av fastighets- och gatukontoret tillsammans med stadsbyggnadskontoret och Skånetrafiken. När tekniska nämnden sammanträdde på onsdagen beslutade man också om hur linjenätet för stadsbussarna ska förändras den kommande tioårsperioden.

Bland nyheterna i beslutet finns ett flertal nya busslinjer, tidigare linjer som blir expresslinjer och därmed kan ta emot fler passagerare samt broar som ska anläggas för kollektivtrafiken (se faktaruta).

Mer detaljer i sommar

– Fler och fler Malmöbor väljer att resa kollektivt. Det är glädjande eftersom vi når våra hållbarhetsmål för 2030, men samtidigt en utmaning att tillgodose bra lösningar för de 400 000 invånarna vi förväntas ha år 2030. Med dagens beslut skapar vi förutsättningar för en enkel och snabb kollektivtrafik under 2020-talet, säger Marja Harborn (L), tillförordnad 1:e vice ordförande i tekniska nämnden, i ett pressmeddelande.

Förutom att stadsbusstrafiken förändras konstaterar man även att regionbussarna behöver komma fram smidigare. Även där kommer de köra annorlunda sträckor, då trafiken kommer inkludera Västra Hamnen och Kronprinsen men även använda sig av Nobelvägen för att nå Södervärn.

Under våren kommer en mer detaljerad plan kring hållplatser i de centrala delarna av Malmö tas fram, för att sedan behandlas när nämnden sammanträder den 12 juni.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM