Malmö

Malmökrogarna som fått stänga efter snusk

Av: 

Robert Rosén

Montage.
Montage.

NYHETER

Att tillfälligt stänga ner en restaurang är miljöförvaltningens kraftigaste åtgärd.

Sedan början av 2019 har det hänt vid 14 tillfällen efter att restauranger brustit gällande hygien eller skadedjur.

– Det är den möjligheten vi har att använda oss av när man inte följer reglerna som finns, säger Arvid Nordland, enhetschef på miljöförvaltningen.

Malmö stad gjorde förra året cirka 3 000 livsmedelskontroller på restauranger, gatukök, bagerier och livsmedelsaffärer. Enligt SVT Skåne hade en av tio brister av olika slag.

I de allra värsta fallen ledde det också till att restauranger tillfälligt fick stängas ner.

Aftonbladet har tagit del av besluten, vilka visar att restauranger i Malmö vid 14 tillfällen fått stänga ner tillfälligt sedan den 1 januari 2019 på grund av brister i hygien eller med skadedjur.

– Det gör vi såklart för att skydda konsumenten och att verksamheten inte ska producera eller sälja livsmedel. Det är den möjligheten vi har att använda oss av när man inte följer reglerna som finns, så att inte någon far illa på grund av hur det går till i verksamheterna, säger Arvid Nordland, enhetschef på miljöförvaltningen.

”Väldigt kraftig åtgärd”

Tillfällena då bristerna hos en restaurang är så pass allvarliga att beslut om en tillfällig stängning tas är trots allt förhållandevis få.

– Det är en väldigt kraftig åtgärd från vår sida. Det gör vi bara när det verkligen behövs. Det kan vara pågående skadedjursangrepp, problem med råttor eller andra skadedjur eller stora brister inom den allmänna hygienen, säger Nordland och fortsätter:

– Där vi ser att man inte kan producera säkra livsmedel stänger vi verksamheten. Då får man ha en grundlig städning, gå igenom rutinerna ordentligt och bestämma hur man ska hålla en god rutin i produktionen.

När det gäller restauranger som fått stänga ner enbart på grund av hygienskäl rör det sig om åtta olika restauranger i Malmö (se faktaruta). En restaurang fick dessutom stänga ner två gånger förra året, Restaurang Peder Hans vid Persborg.

Döda insekter i kärl där det tillagas mat. Bilden har ingen koppling till någon av de nämnda krogarna.

Flugor vid dunk

– Första gången var det den ena ägaren som fick ett klipp här och blev förbannad. Jag har varit i denna branschen i 35 år och han nästan lika länge. Den gången var det faktiskt att de kom allihopa. Inte bara från miljö och Johnny (Björklund, make och delägare) hade inte stängt ner (restaurangen) ännu. Det var både tull och skattemyndigheter där och min man har lite temperament. När de sa att vi var tvingade att stänga köket sa han att vi kan stänga hela skiten, säger Angelie Thysell, delägare.

Hon anser att miljöförvaltningen kan vara lite väl hårda ibland, men den andra stängningen de tvingades till har hon förståelse för. De hade då märkt av att det var mycket småflugor men inte kunnat lokalisera källan.

– Det var så här att Carlsberg bytte ut våra fat till såna här moduler. Då fick vi småflugor i källaren då vi hade våra fat där nere när Carlsberg bytte dem. De hade lämnat en dunk som stod någonstans där bakom.

Rostiga knivar

I en femlitersdunk stod jäst öl som utlöst en mindre flugepidemi. Ett problem som de dock kvickt såg till att ordna efter avstängningen.

– Vi ville lägga detta på Carlsberg. De hade inte tagit bort dunken och det var deras jobb. Allt där nere är inget vi tänker på, för vi har en så jäkla stor källare. Den stod i ett hörn bakom ett bord. Så därför såg vi inte dunken. Men vi har gått vidare och försöker sköta oss, säger Thysell.

Bland matsnusket på restaurangerna som tvingats stänga ner tillfälligt har livsmedelskontrollanterna även hittat spindlar och råttor. På en del ställen har det saknats möjlighet att tvätta sig och rostiga knivar har använts.

Man har även hittat cigarettfimpar och mängder av sopor på restauranger. Någon har i sin tur förvarat rått kött tillsammans med grönsaker medan en annan haft mögel i verksamheten.

Restaurangerna i Malmö som tvingades stänga 2019

Spindelväv och smuts. Bilden har ingen koppling till någon av de nämnda krogarna.

15 januari 2019: Bulls and Barrels (The Indian Kitchen)

En allmänt bristfällig rengöring. Den var eftersatt bland annat i ventilationen, på väggar, arbetsbänkar, hyllplan, spis och golv. Även rengöringen av skärbräda för grönsaker konstaterades bristfällig.

– Det var förra året. Det är fixat, säger Nirav Roy Chowdhury, ägare för Bulls and Barrels, kort om ärendet och återkommer senare för att förtydliga att de även själva väljer att stänga ner emellanåt för att städa.

23 mars 2019: Restaurang Peder Hans

Kraftigt eftersatt rengöring av lokaler och utrustning. Bänkar, kylar och frysar var både invändigt och utvändigt smutsiga av livsmedelsrester. Flera andra maskiner/områden var också i behov av rengöring.

Källaren hade livsmedelsrester på golvet och en risk fanns att skadedjur etablerar sig där. Kylrummet var bristfälligt rengjort och där fanns en stor mängd av spindlar och spindelväv. Det fanns även en stor risk för att livsmedel kontamineras.

– Den gången var det faktiskt att de kom allihopa. Inte bara från miljö och Johnny (Björklund, make och delägare) hade inte stängt ner (restaurangen) ännu. Det var både tull och skattemyndigheter där och min man har lite temperament. När de sa att vi var tvingade att stänga köket sa han att vi kan stänga hela skiten, säger Angelie Thysell, delägare.

Hamncaféet

19 juli 2019: Gula Hoddan (Hamncaféet)

Anläggningen var inte registrerad som en livsmedelsanläggning och saknade anordningar för handtvätt, sköljning av livsmedel och ett fungerade avlopp. Ytterväggarna var i sin tur otäta och ytskikt på arbetsytor, inredning och väggar var slitna och av obehandlat trä.

– Det var inte på grund av hygienskäl. Vi hade inga anmärkningar på den biten utan vi hade inte de tillstånden som krävdes. Vi har inte riktigt överens där men vi öppnade med godkänt fyra dagar senare, utan anmärkningar. Så där finns inte så mycket att säga, förklarar ägaren Anders von Bülow.

Thai n Sushi for you

27 september 2019: Thai n Sushi for you

Allmänna rengöringsbrister. Vid en kontroll konstaterades sex stycken avvikelser. Bland annat saknades tvål vid handtvättsställen, såväl lokal som utrustning hade rengöringsbrister, personalen bar smutsiga arbetskläder och man använde sig av rostiga knivar.

Arbetsbänken var belamrad med kartonger, skivade morötter förvarades i en plastpåse och det fanns risk för att livsmedel kontamineras samt att skadedjur etablerar sig.

– Vi har aldrig någonsin fått stänga ner, hävdar den person Aftonbladet pratar med på restaurangen och fortsätter kort därpå:

– Den informationen du pratar om har aldrig någonsin framkommit till oss. Jag vet fortfarande inte vad du dividerar om. Det har vi aldrig någonsin hört talas om.

I handlingarna från Miljöförvaltningen framgår det dock att den kontroll som låg till grund för avstängningen skriftligt lämnats till ägaren.

Restaurang Pärlan

1 oktober 2019: Restaurang Pärlan

Det var allvarliga hygieniska brister. Förutom att rengöringen var eftersatt hittade man cigarettfimpar i anslutning till köket, livsmedel förvarades olämpligt och det fanns en trasig ruta i anslutning till kebabgrillen.

I förrådet var rengöringen så eftersatt att det resulterat i förekomst av råttor. Man konstaterade även att det finns en uppenbar risk att råttorna tar sig in i köket.

Aftonbladet har utan framgång försökt nå Restaurang Pärlan och personen som var registrerad som ägare vid tillslaget. Tidningen har varit i kontakt med restaurangens nya ägare som avböjt att uttala sig.

3 oktober 2019: Shamiat Fastfood

En bristfällig rengöring och olämpliga temperaturer låg bakom stängningen. Vid Miljöförvaltningens kontroll hade de avvikelser på sju punkter.

Bland annat förvarades kycklingen alldeles för varmt, tvättmedel förvarades intill potatismjölet, fruktflugor fanns i källaren och i källaren förvarades även sopsäckar. Inne i arbetsrummet fanns fuktskador, tak saknades ovanför arbetsbänken och golvet var sönder.

– Vi har alltid fått godkänt men en gång var det slarv från personal som vi fixade inom två timmar, säger ägaren Georgina Shalhoub när hon ringer upp Aftonbladet på måndagen.

Shamiat Fastfood

13 november 2019: Restaurang på Heleneholm

Det var allvarliga hygieniska brister och en kraftigt eftersatt rengöring. Vid kontrollen förvarades grönsaker i kontakt med rått kött. Köttfärshanteringen var alltför omfattande för de begränsande ytorna och hade en innertemperatur på 27 grader.

Köttfärsspett tillverkades på plats då en arbetsbänk var nedsmutsad av köttfärs och mjöl.

Aftonbladet har inte fått fram några kontaktuppgifter till restaurangen och har således inte haft möjlighet att söka dem.

12 december 2019: Restaurang Peder Hans

Förutom allvarliga rengöringsbrister - i form av kraftigt smutsiga ytor och utrustning som var smutsig utvändigt - fanns där matrester och smuts. I såväl kök som beredningsrum var där ett stort antal små flugor.

Det saknades även insektsnät, fanns en risk för skadedjursintrång och på flera håll risk för livsmedelskontraminering. Miljöförvaltningen beslutade därför för andra gången 2019 om stängning.

– Det var så här att Carlsberg bytte ut våra fat till såna här moduler. Då fick vi småflugor i källaren då vi hade våra fat där nere när Carlsberg bytte dem. De hade lämnat en dunk som stod någonstans där bakom, säger Angelie Thysell, som är tydlig med att hon har förståelse för beslutet förvaltningen fattade.

Aman Snabbmat

17 januari 2020: Aman Snabbmat

Vid upprepade tillfällen har avvikelser gällande hantering, beredning och personlig hygien påtalats utan att åtgärder vidtagits. Avsaknaden av underhåll gör att det finns en risk att livsmedlen riskerar att förorenas eller bli hälsofarliga.

Kring vasken fanns spår av mögel, golvet var smutsigt, taket var fuktigt, vasken läckte och det smutsiga vattnet samlades upp en spann. Dessutom var hyllorna i kylen rostiga och listerna smutsiga och sönder.

Det fanns även spår av råttor utvändigt och en misstanke om att dessa tagit sig in i gatuköket.

– Jag fixade allt i köket på två veckor. Därför var det stängt två veckor, säger Isa Abualkher, som arbetar på gatuköket, men inte är dess ägare.

Fotnot: Ytterligare fem Malmörestauranger fick stänga ner tillfälligt 2019 på grund av skadedjur eller med anledning av en kombination av hygien och skadedjur.

ANNONS

50% REA hos Åhléns! Se till att fynda dina favoriter från välkända varumärken.

Extern länk från Åhléns

Shoppa här!

Publisert:

LÄS VIDARE

Åldersbomben har exploderat

ÄMNEN I ARTIKELN

Malmö

Miljöförvaltningen

Matfusk

Livsmedel

Hygien