Göteborg

IS-stämplad skola mister tillståndet

Av: 

TT

Skolinspektionen har nu fattat beslut om Safirskolan (tidigare Vetenskapsskolan): Skolan får inte drivas vidare. Arkivbild.
Skolinspektionen har nu fattat beslut om Safirskolan (tidigare Vetenskapsskolan): Skolan får inte drivas vidare. Arkivbild.

NYHETER

Den tidigare vd:n har pekats ut som ett säkerhetshot mot Sverige, och personer knutna till skolan ska ha uttryckt sympatier för IS.

Nu får den kritiserade friskolan Safirskolan, tidigare Vetenskapsskolan, i Göteborg sitt tillstånd indraget.

Skolinspektionens beslut innebär att Safirskolans cirka 450 elever måste byta skola till nästa termin.

Beslutet är grundat på den ägar- och ledningsprövning som myndigheten gjort. Enligt Skolinspektionen finns det allvarliga brister i ägar- och ledningskretsen för Safirskolan AB.

Skolans tidigare vd är en av de radikala islamister som Säpo bedömt som ett säkerhetshot och som regeringen beslutat ska utvisas. Han sålde skolan i somras, då han tagits i förvar av Säpo, men utövar enligt utredningen fortfarande inflytande över skolan.

– Det bygger på en bedömning som även Säkerhetspolisen har gjort, att det är så att den nya ägaren agerar bulvan åt den gamla ägaren, säger Johan Kylenfelt, jurist på Skolinspektionen.

Risk för radikalisering

Det här innebär enligt Skolinspektionen en allvarlig risk för eleverna.

– Det finns en risk att eleverna, så länge det här inflytandet finns, utsätts för radikalisering och rekrytering till miljöer som accepterar våld som en metod för politisk förändring. Risken som det medför för eleverna är så pass stor att vi inte kan låta det fortsätta, säger Johan Kylenfelt.

Att den tidigare ägaren fortfarande har kontroll över skolan ses bland annat i korrespondens mellan honom och den nya ägaren, säger Kylenfelt. I ett brev som den tidigare vd:n skickat från förvaret, och som getts in till Skolinspektionen av Säpo, beskrivs hur den nya ägaren bara tillfälligt ska ta över skolan, därefter är planen att verksamheten vid skolorna ska övergå till en "islamisk stiftelse".

– Det är mycket i det som den nya ägaren berättat om överlåtelsen som vi inte anser är trovärdigt, säger Kylenfelt.

Safirskolan/Vetenskapsskolan har mött kritik tidigare. Enligt en rapport från Försvarshögskolan ska personer knutna till skolan ha uttryckt sympatier för IS. Enligt mediegranskningar ska även IS-återvändare ha fått anställning vid skolan vid hemkomsten.

Omstridd flera år

Skolan har också tidigare upprepade gånger fått kritik av Skolinspektionen för religiöst präglad undervisning, med bön och andra religiösa inslag, samt utebliven sex- och samlevnadsundervisning.

TT: Skolan har varit omstridd under flera år – varför har ni inte agerat tidigare?

– Vi är en myndighet och måste kunna belägga det vi påstår. I det här fallet har vi velat göra en rättssäker bedömning och ett välgrundat beslut. Den åtgärd vi vidtagit nu är den mest ingripande vi kan fatta, säger Johan Kylenfelt.

Ska överklagas

Safirskolans vd, Jihane Jdidi, uppger att de kommer att överklaga beslutet.

– Vi ska överklaga. Just nu är vi fortfarande i chocktillstånd, säger hon.

TT: Vad säger du om den kritiken som Skolinspektionen riktar mot verksamheten?

– Det enda jag kan säga är att vi inte har några andra ärenden öppna hos Skolinspektionen. Allt har åtgärdats hittills. Det enda ärendet var ägar- och ledningsprövning. Skolan har granskats tidigare och det har inte visat sig på det här sättet, säger Jihane Jdidi.

Hon förnekar att den tidigare ägaren har någon kontroll över verksamheten.

– Det stämmer inte.

Etableringsstopp

Det är först i år som Skolinspektionen fått uppdraget att granska personerna bakom en fristående skola. Tidigare har det varit själva skolverksamheten som varit i fokus.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) säger att reglerna, som tidigare varit för "slappa", kan komma att skärpas ytterligare.

– Jag är inte främmande för att skärpa lagstiftningen ytterligare om det skulle behövas. Vi tillsatte nyligen en ny utredning som ska se över hur Skolinspektionen ska kunna få tuffare regler vid stora och återkommande brister i en skola, säger Ekström.

Hon påpekar att det snart också kommer ett utredningsförslag om skärpta regler för konfessionella friskolor. Men vad gäller Vetenskapsskolan har den inte ens varit registrerad som konfessionell.

– Där kan man fundera över hur regelverket sett ut tidigare, säger Anna Ekström.

Utredaren pekar också på möjligheterna till ett förbud mot nya konfessionella friskolor, alltså ett etableringsstopp.

När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. De kan också i mån av plats välja en fristående skola.

ANNONS

Ellos STORA sommarrea är igång! Upp till 30% på dyraste varan!

Extern länk från Ellos

Till kampanjen!

Publisert:

LÄS VIDARE

Göteborgs styrande eniga: Stäng Vetenskapsskolan

ÄMNEN I ARTIKELN

Göteborg

Skolinspektionen

IS/Daesh (Islamiska staten)

Skola & utbildning

Säpo

Islamism