Lantbrukarnas riksförbund

Ministern: "En allvarlig brottslighet"

Av: 

TT

NYHETER

Allt fler bönder har blivit utsatta för hot och trakasserier från djurrättsaktivister.

Nu ska en utredning se över straffskalorna för olaga intrång och även om en gårdsplan på ett lantbruk kan likställas med en byggnad.

– Det här är en allvarlig brottslighet på det sättet att det kan vara ett fåtal individer som står för den, men de kan ställa till rätt stor skada, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till TT.

Dels drabbas enskilda bönder och dels kan djurrättsaktivisternas brott mot lantbrukare innebära att återväxten inom näringen drabbas, framhåller Johansson.

– Unga människor kan tveka till att gå in i sektorn när man ser att det finns den här typen av trakasserier och hot förenat med det, säger han.

Demonstrationer vid kosläpp

Hot och trakasserier mot djurhållande bönder från djurrättsaktivister har ökat de två senaste åren, enligt en undersökning från Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Efter ett möte mellan justitieministern och LRF har en tjänsteman på justitiedepartementet fått i uppdrag att se över straffbestämmelserna för brottet olaga intrång.

– Inriktningen är att straffbestämmelserna dels skärpas och dels också utvidgas så att man helt enkelt kan lagföra vid fler situationer än i dag, säger Morgan Johansson.

Det är i linje med LRF:s krav om vad en utredning skulle se över. Intresseorganisationen anser att det är ett problem att olaga intrång endast omfattar intrång i byggnader. LRF vill att en gårdsplan på ett lantbruk ska ses som en hemfridszon och om någon obehörig uppehåller sig på platsen ska det betraktas som ett hemfridsbrott. Framför allt aktualiseras detta när djurrättsaktivister demonstrerar vid exempelvis kosläpp.

– Ladugård och produktionsplats ligger ofta väldigt nära bostaden, vilket gör att det blir ett intrång även i hemfriden, säger riksförbundsordförande Palle Borgström.

Bli tydligare

Samtidigt finns det andra värden att ta hänsyn till som exempelvis yttrande- och demonstrationsfrihet.

– Lantbrukare i hela landet ska kunna känna en trygghet och kunna bedriva sin näring på ett tryggt sätt, men å andra sidan finns det de grupper som är kritiska mot djurhållningen och till djurskyddet. Och det får man gärna vara, man har allt rätt att vara kritisk till det, men man har inte rätt att tillämpa våld eller trakassera. Det är precis de gränserna som måste bli tydligare och dras upp, säger Morgan Johansson.

I förlängningen är det ett demokratiproblem med militanta djurrättsaktivister, menar LRF.

– Det är klart att de får ha de här åsikterna, men när man med våld och hot påtvingar åsikterna på andra blir det ett problem för hela samhället, säger Palle Borgström.

Utredningen ska även se över straffskalorna för olaga intrång, men också vad som krävs för att ett sådant brott ska betraktas som grovt.

Kanske nästa sommar

– Det är otydligt när det rör sig om grovt brott och när det rör sig om brott av normalgraden. Man ska se över om man kan föra in sådana kvalifikationsgrunder, säger Morgan Johansson.

Planen är att utredningen ska gå ut på remiss i höst och att regeringen lägger fram en proposition till riksdagen nästa vår.

– I bästa fall kan det bli ett ikraftträdande 1 juli 2021, säger Morgan Johansson.

ANNONS

Nya Mumin-muggarna med Lilla My och Stinky finns hos Cervera – förboka redan nu!

Extern länk från Cervera

Läs mer och köp här!

Publisert:

LÄS VIDARE

Säsongsarbetare undantas från inreseförbudet

ÄMNEN I ARTIKELN

Lantbrukarnas riksförbund

Lantbruk

Brott

Djur & natur

Hemfridsbrott