Hårda kritiken mot arbetsmiljön

Ny granskning: Över 900 arbetsplatser inom äldreomsorgen har blivit kritiserade

Hög sjukfrånvaro, hög arbetsbörda, tidsbrist, hot och våld.

Sådan var vardagen för personal i äldreomsorgen – redan före coronapandemin.

Det visar tusen inspektioner av Arbetsmiljöverket. Över 900 arbetsplatser kritiseras.

Arbetsmiljöverket har under tre år – 2017 till 2019 – inspekterat över tusen (1  012) arbetsplatser inom äldreomsorgen, både i hemtjänsten samt äldreboenden. Nära 200 arbetsgivare har granskats, såväl kommunala som privata.

Syftet har varit att kontrollera att det förebyggande arbetsmiljöarbetet genomförts enligt gällande lagar och regler.

”En utmaning”

Resultatet visar att 87 procent av arbetsplatserna hade så allvarliga brister i arbetsmiljön att Arbetsmiljöverket kräver åtgärder.

Det rör sig om 900 arbetsplatser.

Många arbetsplatser inom äldreomsorgen får hård kritik efter tusen inspektioner av Arbetsmiljöverket.
Många arbetsplatser inom äldreomsorgen får hård kritik efter tusen inspektioner av Arbetsmiljöverket.

Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem kommenterar resultaten.

– Det är en utmaning att arbeta inom äldreomsorgen.

– Arbetsmiljön är inte optimal. Det är en riskfylld arbetsmiljö, ofta med en orimlig balans mellan krav och resurser, säger hon.

Syftet med tillsynen är att minska den höga sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor bland personalen.

– Där vi sett brister är där vi har ställt krav, säger Britt-Marie Henriksson, projektledare.

För att kunna locka unga människor till äldreomsorgen krävs en bättre arbetsmiljö, betonar Arbetsmiljöverket.

– Vi kan konstatera att i framtiden behöver fler arbeta inom äldreomsorgen. Men det är också viktigt att fler som arbetar där nu orkar stanna kvar, säger generaldirektören.

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet måste förbättras och behovet är väldigt stort, uppger Arbetsmiljöverket.

Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.
Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.

Stort missnöje

Arbetsgivarna uppmanas därför följa upp arbetsmiljöarbetet, så att arbetet i äldreomsorgen utförs på ett sådant sätt att personalen slipper bli sjuk eller skadad.

– Vi vill att de äldre ska bli väl omhändertagna. Men arbetsmiljön måste vara lika viktig. För grunden är att det finns attraktiva arbetsplatser där människor vill arbeta, säger regionchefen Peter Burman.

Missnöjet bland personalen i äldreomsorgen är stort vad gäller ökad arbetsbelastning, mer slimmade scheman och ökad stress. Det visar anmälningarna till myndigheten.

Regionchefen Peter Burman.
Regionchefen Peter Burman.

Hög sjukfrånvaro på grund av arbetsskador och arbetssjukdom vittnar om brister i arbetsmiljön.

– Det här var den mest utsatta branschen vad gällde ohälsa och sjukskrivningar. Det var en av utgångspunkterna när vi gjorde de här tillsynsinsatserna. Vi ville komma ut till de arbetsgivare och enheter där det sett värst ut, säger regionchefen.

Vad säger arbetsgivarna när ni påtalat bristerna i arbetsmiljön?

– Vi upplever att det finns ett engagemang och en vilja hos dem. Men det är också ganska uppenbart att många inte är riktigt klara över vilket arbetsmiljöansvar man har som politisk företrädare, säger Peter Burman.

Många har insjuknat

Sedan Arbetsmiljöverket presenterade resultaten i mars har coronapandemin förvärrat arbetssituationen avsevärt för personalen i äldreomsorgen.

Många tvingas i dag vårda covidsjuka äldre, utan tillräcklig skyddsutrustning mot smittan.

Och ännu större personalbrist råder för att många i personalen insjuknat.


Publisert:

LÄS VIDARE