Giesecke: Jag tror inte på någon stor andra våg i höst

Förre statsepidemiologen tror inte på någon stor andra våg i höst

Små lokala utbrott

Dramatisk ökning

Nytt vaccin