Åklagaren: Första steg i rätt riktning

Daniel Kihlström/TT

Publicerad 2020-06-18

En 45-årig man i Kalmartrakten döms till fem års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott. Arkivbild.

En 45-årig man i Kalmartrakten döms även för material av barnpornografi som inte har kunnat fingranskas av polisen.

Åklagaren hoppas att fallet kan leda till att beviskraven i liknanden ärenden ändras.

– Det här är ett första steg i rätt riktning, säger åklagaren Emelie Källfelt.

Kammaråklagare Emelie Källfelt anser att beviskraven för barnpornografibrott i Sverige måste förändras. En åtalad måste kunna dömas även för material som inte har hunnit granskas manuellt.

– Måste polisen titta på varje, varje fil för att någon ska kunna dömas för det? Det funkade på 1990-talet. Men när vi har flera miljoner filer i beslag skulle det ta flera år att granska, säger Källfelt till TT.

Nu går Kalmar tingsrätt delvis på åklagarens linje i aktuellt fall där polisens utredare endast har kunnat fingranska fyra procent av de över två miljoner datafiler som beslagtagits hos en 45-årig man.

Domstolen anser "försiktigtvis att det är ställt utom rimligt tvivel att i vart fall en miljon av filerna innehåller material med barnpornografi", skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.

Grov karaktär

– Jag konstaterar att tingsrätten dömer också för delar som inte har fingranskats. Man dömer även för det som bara har analyserat och bedömts uppskattningsvis, säger åklagaren Emelie Källfelt efter att domen meddelats.

Runt hälften av det material som har fingranskats bedöms vara av grov karaktär, men däremot verkar inte rätten gå på samma linje kring det som inte har analyserats mer ingående.

– Jag tycker att det är uppenbart vilken typ av barnpornografi han har haft – att det är av samma typ på alla enheter. Där är tingsrätten mer försiktiga och säger att det bara är barnpornografi. Inte om det är grovt eller inte, säger Källfelt.

Hon anser att svenska domstolar i en större mån måste beakta innehållet när de dömer i barnpornografibrottsmål.

– Om du har en timmes film av grova våldtäkter med tortyrinslag är det en fil. Har du en ögonblicksbild av ett barn i bikini är det också en fil. Men du måste börja tänka mer på materialet och inte bara räkna filer, säger Emelie Källfelt.

Hon tolkar det även som att rätten inte dömer mannen för dubbletter av filer som han har haft lagrade.

– Så ska det inte vara, menar jag. För varje fil är olaglig. Därför gör man en väldigt fördelaktig uppskattning till den misstänktes fördel när man säger att det bara är ungefär en miljon filer som kan konstateras vara barnpornografi, säger Emelie Källfelt.

"Väldigt kännbart"

Den 45-årige mannen döms till fem års fängelse för grovt barnpornografibrott och olaga våldsskildring. Även om domen är ovanligt hård för den här typen av brott och enligt åklagaren ett steg i rätt riktning vad gäller bedömning av bevis överväger hon att överklaga till hovrätten.

– Så man får klart för sig det här med dubbletter och framför allt det här med att man inte kan göra en uppskattning av hur mycket som är grovt material av det som inte har fingranskats, säger Emelie Källfelt.

ANNONS