Så vill 60 vanliga svenskar lösa klimatfrågan

Hanna Odelfors/TT

Publicerad 2024-05-20

Att göra kollektivtrafiken mer pålitlig, skydda stadsnatur och sätta klimatet på skolschemat. Det är några förslag från Sveriges första medborgarråd om klimatet – som ska spegla hela befolkningen.

– Det känns hoppfullt att vi har kunnat enas, säger deltagaren Teresa Ryberg.

Under våren har 60 slumpmässigt utvalda svenskar medverkat i medborgarrådet, där de diskuterat och fått ta ställning till olika argument kring klimatfrågan.

Syftet är att ge politikerna förslag om hur Sveriges utsläpp ska minska i linje med Parisavtalet. Men även att bidra till en mindre polariserad klimatdebatt.

Deltagarna har valts ut för att spegla befolkningen när det gäller bland annat partisympatier, stad-landsbygd, utbildning och hur oroliga de är för klimatförändringarna. I början var olikheterna tydliga, tycker Teresa Ryberg.

”Viljan finns där”

– Först tänkte jag att det aldrig kommer att gå. Men sedan förvånade det mig att alla hade ett sådant engagemang för att ställa om. Viljan finns där, säger hon.

I ett uttalande lyfter medborgarrådet att politikerna behöver hitta samsyn över blockgränserna:

”Klimatfrågan är för viktig för att förbli ett politiskt slagträ, det är upp till oss alla att agera nu”, skriver man.

Den gångna helgen röstade deltagarna fram 33 förslag som presenterades för bland annat klimatpolitiska talespersoner från alla riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna som valde att inte delta.

Punktliga tåg och bussar

Flera av de förslag som fick starkast stöd inom rådet rörde kollektivtrafiken. Till exempel att införa ett högkostnadsskydd för kollektivresor, förbättra punktligheten och bygga ut tågtrafiken.

Att göra det mer attraktivt att cykla och gå i städer stod också högt i kurs, liksom att skydda mer stadsnära natur för att bevara kolsänkor och artrikedom.

Frågor kring skatt på fossila bränslen var bland det svåraste att hitta samsyn kring, tycker Teresa Ryberg.

– Men alla var överens om att det ska kosta att göra fel – och vara lätt att göra rätt, säger hon.

Initiativet till medborgarrådet kommer från forskare, men en förhoppning är att förslagen plockas upp av politiker. Forskarna menar även att medborgarråd kan användas i andra svårlösta frågor, vilket det gjorts exempelvis i Irland kring aborträtten.

Följ ämnen i artikeln