Få anmälningar på anstalter leder till åtal

TT

Publicerad 2024-07-10 08.20

De flesta polisanmälningar vid landets fängelser leder inte till åtal. En stor del av anmälningarna kommer från Kriminalvårdens anstalt i Kumla.

De flesta polisanmälningar som görs vid svenska fängelse läggs ner, enligt en kartläggning från Sveriges Radio Ekot.

Endast 12 av 280 polisanmälningar på anstalterna Kumla, Hall, Saltvik, Tidaholm och Norrtälje ledde till åtal förra året.

Majoriteten av Kriminalvårdens anmälningar om brott har lagts ner i brist på bevis. Det handlar bland annat om incidenter där möbler och föremål har kastats mot personal och intagna som blivit grovt misshandlade.

113 av anmälningarna har gjorts vid Kumla men endast fyra har lett till åtal.

– Grundorsaken till de här svårigheterna är att de flesta målsägande inte vill medverka i utredningen, säger David Liljeblad, gruppchef för utredning vid lokalpolisområdet Hallsberg, till Ekot.

En annan orsak är att antalet anmälningar är för stort för den lokala polisen.

– Det gör att vi alltid behöver göra en bedömning om vilket ärende som är mest prioriterat, de som händer inne på Kumlaanstalten eller de som händer utanför fängelsemurarna.

Att brott inte klaras upp kan leda till en ökad otrygghet på anstalterna, säger Germay Woldu, förbundsordförande för Kriminellas revansch i samhället.

– På så sätt tycker jag det kan bli en nackdel och ett problem, för människor kommer fara illa, säger han.