Asatroende kan få sin första gravplats i Sverige

TT

Publicerad 2024-07-10 04.24

Ansgarkorset, här vid världsarvet Birka i Mälaren, till minne av missionären Ansgar som kom till Sverige på 800-talet för att sprida kristendomen.

Asatroende kan få en egen gravplats i Karlstad stift.

2023 ansökte Nordiska Asa-samfundet om att en särskild gravplats för asatroende skulle anläggas i Karlstads stift. Karlstads pastorat har nu föreslagit Länsstyrelsen att gravplatsen ska anläggas just utanför Nyeds kyrkogård i Molkom.

Svenska kyrkan har ett statligt uppdrag att enligt begravningslagen tillhandahålla särskilda gravplatser till olika trossamfund som ansöker om det.

– Det är inte en egen kyrkogård eller så, utan det är speciella gravplatser för just asatroende, säger Elna Forsberg, kyrkogårdschef på Karlstads pastorat till Nya Wermlands- Tidningen.

Gravplatsen ska ligga just utanför den nuvarande kyrkogården då Asa-samfundet önskar en gravplats som inte ligger i vigd jord. Om förslaget godtas av Länsstyrelsen kommer detta att bli Sveriges första nutida gravplats för asatroende.