Ygeman: Därför informerades inte Löfven – ”Inget man tar på fikarasten”

Uppdaterad 2017-07-27 | Publicerad 2017-07-25

Peter Hultqvist och Anders Ygeman har i dag frågats ut av riksdagens försvarsutskott respektive justitieutskott om skandalen kring Transportstyrelsen.

Hultqvist och Ygeman fick kännedom om myndighetens it-affär i början av 2016 – utan att informera statsminister Stefan Löfven.

– Det här är information som man inte kan prata om på fikarasten, säger Ygeman till Aftonbladet.

Stefan Löfven (S) berättade under en pressträff på måndagen att han inte fick kännedom om it-affären på Transportstyrelsen förrän i januari i år, samtidigt som den sparkade generaldirektören Maria Ågren delgavs misstanke om brott. Statsministern sa att han hade velat få informationen tidigare men att inte heller det ansvariga statsrådet, infrastrukturministern Anna Johansson (S), kände till situationen förrän i januari i år.

Det gjorde däremot Anders Ygeman (S) och Peter Hultqvist (S). Inrikesministern och försvarsministern fick kännedom om situationen i början av 2016 – dock utan att informera statsminister Stefan Löfven.

– Jag försäkrade mig om att åtgärder vidtogs, det var det viktigaste för oss när det gäller myndighetsansvaret. Min uppfattning är att Försvarsmakten agerat på ett bra sätt. Sedan är det här en större fråga med fler departement inblandade, sa Peter Hultqvist efter utfrågningen i riksdagens försvarsutskott på tisdagen.

”Tror vi hade en god bild”

När Anders Ygeman efter två timmars utfrågning i justitieutskottet på eftermiddagen mötte Aftonbladets utsände reporter fick han frågan varför han inte informerade statsminister Stefan Löfven om Transportstyrelsens it-affär.

– För att det i det läget inte fanns anledning för mig att informera statsministern. Jag såg till att berörda departement var informerade och att det vidtogs rätt åtgärder, säger Ygeman.

Kan det vara så att varken du eller Peter Hultqvist förstod vidden av den här skandalen 2016?

– Jag tror att vi hade en god bild av vidden av det här. Däremot kanske den bilden divergerar något från bilden som har varit i massmedia. 

– Det har funnits ett antal uppgifter i massmedia som har påståtts varit röjda men som inte har varit röjda. Vi har fokuserat på den mest skyddsvärda informationen, och säkrat den informationen.

Förstår du att era politiska motståndare och allmänheten tycker att det är märkligt att en så här viktig fråga inte delges statsministern?

– Det förstår jag, men samtidigt måste man veta att det här är information som man inte kan prata om på fikarasten eller i fikarummet, utan att det krävs att man är i speciella lokaler för att kunna delge den här typen av information. Det har spridits information till berörda departement enligt de gängse kanaler som finns för att sprida information departement emellan.

Hade du agerat på något annat sätt om du hade fått den här informationen i dag?

– Jag har inte lyxen att kunna ta ställning till det. Jag måste hantera den information jag har vid det beslutstillfället.