Migrationsdomstolen: ”Gymnasielagen får inte tillämpas”

avEbba Thornéus, Jonathan Jeppsson, Josefin Silverberg, Sebastian Laneby, TT

NYHETER

Migrationsdomstolen i Malmö riktar stark kritik mot den nya gymnasielagen och menar att den brister i delen om hur en asylsökande ska bekräfta sin identitet.

Konsekvenserna blir stora för asylsökande ungdomar om domen blir praxis.

–Med det här synsättet innebär det att lagstiftningen i de allra flesta fall inte ska tillämpas, så man får inte uppehållstillstånd med de här reglerna, säger domaren Fredrik Löndahl.

Men ansvarig minister menar att man nu får invänta en eventuell överklagan.

Den omdebatterade gymnasielagen trädde i kraft 1 juli har nu prövats i ett mål i Migrationsdomstolen i Malmö.

Lagen innebär bland annat att det ska räcka att försöka göra sin identitet sannolik. Slutsatsen från domstolen är att den delen av lagen är så pass dåligt skriven att den inte går eller kommer att tillämpas.

1 av 2 | Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Tobias Billstöm (M).

Omfattande kritik från tunga remissinstanser

”Domstolen har efter en så kallad lagprövning funnit att beredningen av lagförslaget i den del det avser sänkt beviskrav för identitet varit så bristfällig att lagstiftningen i denna del inte får tillämpas. Istället gäller det normala beviskravet som innebär att identiteten ska vara klarlagd”

– Det ursprungliga lagförslaget möttes av omfattande kritik och ifrågasättande från flera tunga remissinstanser. Den ändring i förslaget som regeringen då gjorde är väsentlig och avviker från den tydliga och etablerade ordning som gällt under lång tid. Förslaget borde därför ha skickats på ny remiss, säger chefsrådman Fredrik Löndahl som varit domare i målet.

Målet som Migrationsdomstolen prövat gäller en ung asylsökande man från Irak, som kom till Sverige under 2015 och avslaget har att göra med att han inte kan stärka sin identitet.

Eftersom mannen kommit in med en ansökan om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen, hade domstolen också att pröva den frågan.

Med stor sannolikhet kommer ärendet bli en fråga för migrationsöverdomstolen menar Löndahl, det innebär att den då kan bli praxis.

– De allra flesta som berörs av den här lagstiftningen har inte möjlighet att styrka sin identitet för att göra den sannolik och med det här synsättet innebär det då att lagstiftningen i de allra flesta fall inte ska tillämpas, så man får inte uppehållstillstånd med de här reglerna.

Billström: Underbetyg för rättsäkerheten

Gymnasielagen har varit omdebatterad och har tidigare fått svidande kritik av bland annat Lagrådet.

Tobias Billström, moderaternas gruppledare, förklarade i samband med beskedet att kritiken mot lagen var väntad:

– Jag är väldigt glad att M sa nej till lagförslaget när det kom, det är ett väldigt dåligt förslag. Lagen har bara gällt i sex dagar innan det konstateras att den inte kan tillämpas. Slutsatsen är ju att den måste rivas upp. Det är ett underkännande av rättsäkerheten vilket lagrådet också konstaterat, säger Billström till Aftonbladet.

Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S) är en av de ansvariga ministrarna bakom lagen.

I ett skriftligt svar till Aftonbladet skriver hon att domen ännu inte har vunnit laga kraft och att det återstår att se om den kommer att överklagas.

”Regeringen gjorde i propositionen bedömningen att beredningskravet i regeringsformen var tillgodosett i tillräcklig utsträckning. Även Finansutskottet gjorde bedömningen att beredningskravet enligt regeringsformen fick anses tillgodosett. Nu har en domstol gjort en annan bedömning och regeringen kan inte uttala sig om den bedömningen eller på annat sätt kommentera ett enskilt fall”

Ferm: Handlar om medmänsklighet

Även Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm säger till Aftonbladet att det rör sig om ett enskilt domslut där man inte valt att tillämpa lagen och att man därför kommer att fortsätta följa dess gång framöver.

– Det är en otroligt viktig lagstiftning som också har fått stöd i riksdagen där vi har behandlat den och en majoritet har röstat igenom den och det är gällande rätt. Från lagstiftarnas håll har det varit väldigt tydligt att så många som möjligt i den här gruppen ska omfattas av den här lagen. Det här handlar om medmänsklighet och vi har tagit fram det här förslaget just för att den här gruppen har drabbats hårt av alldeles för långa väntetider och hamnat i ett mycket sämre läge.

– Det är därför som vi har behövt ta politiskt ansvar för att ge dem en ny chans.

Men vad tänker du om att domen kan bli prejudicerande?

– Troligtvis kommer detta överklagas och vi får följa den utvecklingen. För oss är det otroligt viktigt att så många som möjligt får en möjlighet att stanna på grund av den här lagstiftningen. Det är det som är hela syftet att en här gruppens ska få en ny chans och det är också det som har fått stöd i behandlingen i riksdagen. 

Ser du det här som ett bakslag?

– Domen kom i dag så det är för tidigt att uttala sig om den än. Detta är ett enskilt fall och vi får se hur övriga kommer att tolka lagen.

Finns det någon anledning till självkritik?

– När vi tagit fram den här lagstiftningen har det såklart gått snabbt och det har varit nödvändigt att skynda på processen då den har gruppen skulle ha hunnit utvisas annars. Men även om beredningsprocessen har varit kort så har vi haft lagstiftningen ute på remiss och lagrådet har yttrat sig flera gånger och andra myndigheter samt många utskott i riksdagen har haft frågan på sitt bord.

Fridolin till motattack

Aftonbladet har sökt utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) som avböjer att kommentera.

Via sin pressekreterare hänvisar han till sin Facebook-sida där han formulerar sig kritiskt om Moderaterna och Tobias Billström.

”Det är en pågående rättsprocess, och den ska jag som minister inte kommentera. Men nu finns vissa som drar igång en ny politisk diskussion, och det förtjänar ett tydligt svar”, skriver Fridolin och fortsätter:

”Utan dröjsmål går Moderaterna och Tobias Billström ut för att skaffa rubriker. De använder denna pågående prövning för att kräva att lagen som riksdagen nyss beslutade om och som kan ge en chans till många unga som rotat sig i Sverige ska rivas upp. I andra änden av den här politiska debatten sitter nu en ung person som just fått ett beslut som fortfarande kan överklagas.”

Han menar att det är ”djupt cyniskt av Moderaterna”, ”oansvarigt” av Billström och trots att det pågår en valrörelse får vara ”någon måtta när det handlar om enskilda människors liv och öde”.

Dagens tre rubriker fredag 6 juli 00:29
ARTIKELN HANDLAR OM