Noah, 3, nekades försäkringspengar – trots missprydande ärr

avMikaela Somnell

NYHETER

För två år sedan var Noah Bojang, 3, med om olyckan som gav honom ett stort, mörkt ärr under ögonbrynet.

Trots upprepade försök att få ersättning har försäkringsbolaget sagt nej – tills Aftonbladet hörde av sig.

– De har bara bedömningsbilder föreställande en vit man, trots att min sons ärr är lika missprydande nekar de honom pengar eftersom de inte har en relevant bild att jämföra med, tror mamma Fatou Jallow.

Det hela hände för två år sedan när Noah Bojang, 3, ramlade ner i en papperskorg medan han befann sig på förskolan.

– Han blödde jättemycket, förskolepersonalen fick åka med honom direkt för att uppsöka läkare, säger hans mamma Fatou Jallow, 37.

Efter olyckan fick Noah ett tjockt, mörkt ärr över ena ögonlocket, som sitter kvar än idag.

1 av 8 | Foto: Carolina Byrmo

Mamma Fatou har flera gånger försökt få ersättning från kommunens försäkringsbolag Protector försäkring som ständigt givit dem avslag på ansökan.

Anledningen som uppgetts är att Noahs ärr inte liknar något av ärren på bilderna från den tabell man använt för att bestämma graden av hur missprydande ärret är.

Tabellen kallas för ”ärrtjänsten” och kommer från Trafikskadenämnden och används av flera försäkringsbolag. Den består av sex bilder föreställande en man med olika grader av vanprydande ärr. Skalan går från ”framträdande” till ”synnerligen missprydande”.

Bara bilder på vit man

Problemet i Noahs fall är att ärr ser annorlunda ut på mörk hy – och i tabellen finns endast bilder på en vit man.

Fatou har flera gånger påpekat detta till försäkringsbolaget som ändå gett henne avslag.

– Först skickade jag ansökan som vanligt och fick avslag. Sen överklagade jag och ärendet skickades vidare till deras särskilda ärrgrupp och fick ändå avslag igen med samma motivering.

– Handläggaren upprepade gång på gång att man jämförde ärren som fanns på trafikskadenämndens tabell mot hur Noahs ärr såg ut.

Aftonbladet har varit i kontakt med Protector försäkring som nu medger att tabellen de utgått från har brister.

–Jag kan hålla med om att exempelbilderna som Trafikskadenämnden har i tabellen ger en dålig exemplifiering, säger Mikael Hellberg, skadechef på Protector.

Får ersättning till slut

Ett par timmar efter att Aftonbladet ställde frågor till Protector om Noahs ärende ringde de tillbaka – och sa att de hade ändrat beslutet. Noah ska nu få ersättning för sitt missprydande ärr.

Enligt Mikael Hellberg hade de inte hunnit slutföra omprövningen förrän i dag, samma dag som Aftonbladet råkade ringa.

– Jag tittade på bilderna med vår personskadechef tidigare i dag. I det här fallet har vi gjort en omprövning av ärendet och vi kommer att lämna ersättning.

Finns det inte risk att personer missgynnas av att ni använder bilder med bara en hudtyp i dessa fall?

– Det är ganska liten risk. Själva grunden är om det är ett missprydande ärr över huvud taget, det gäller oavsett vilken hudfärg man har naturligtvis. Däremot så kan man såklart ha olika uppfattningar om vad som är missprydande och inte.

”Går att utveckla”

Enligt Peter Rigling, kanslichef på Trafikskadenämnden som erbjuder ärrtjänsten, är tabellen oberoende av hudfärg.

– Ärrtjänsten är egentligen för trafikskadade. Tjänsten har funnits några år hos oss och är främst tänkt som en hjälp för trafikskadade att få mer information om hur olika förändringar bedöms av nämnden.

Han säger att det trots allt kan finnas utrymme att utveckla tjänsten.

– Det är viktigt att man ska kunna göra en jämförelse, det finns oerhört många typer av ärr och typer av svårighetsgrader. Det är ärret i sig som ska bedömas och inget annat. Vi har aldrig fått den här synpunkten vare sig från försäkringsbolag eller andra organisationer. Vi uppdaterar tjänsten kontinuerligt. Vi tar självklart till oss av kritiken och använder det för att kunna utveckla tjänsten framöver.

Hur ska ni utveckla tjänsten?

– Genom att kanske ta bilder på modeller med annan kön, ålder och hudfärg.

Fatou Jallow är glad att problemet uppmärksammas, men är besviken över hur processen har skötts. Hon kommer även att ta ärendet vidare till Diskrimineringsombudsmannen.

– Det känns jättebra att det uppmärksammas. Jag bara undrar hur långt man ska behöva gå. Om inte jag hade ringt och härjat så hade de inte tagit upp det. Jag har gång på gång sagt detta och även tagit upp det i överklagan utan att någon hört av sig. Om man hotar med att man ska gå till media, då händer det något.

Dagens tre rubriker söndag 1 juli 00:29
ARTIKELN HANDLAR OM