Rekordökning av klamydia

NYHETER

Uppsala näst mest drabbat i landet

Har du sex med Uppsalabor du inte känner?

Använd kondom.

Rekordmånga fick klamydia i Uppsala förra året.

Foto: ANVÄND KONDOM om du inte vill smittas med klamydia.

Färsk statistik från smittskyddsenheten i Uppsala län talar sitt tydliga språk.

Förra året upptäcktes drygt 1300 fall av könssjukdomen klamydia i länet och mellan 2005 och 2006 steg antalet upptäckta fall av sjukdomen med 20 procent.

- Verkligen tråkigt. 2005 såg det ut som om klamydiafallen var på väg att minska hos oss, men den trenden blev dessvärre inte bestående, säger Staffan Sylvan, smittskyddsläkare i Uppsala län, till Uppsala Nya Tidning.

Uppsala sticker ut

1307 fall av klamydia är det högsta antalet klamydiafall som noterats i Uppsala sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 1989.

Allra störst var ökningen av klamydia i åldersgruppen 20 till 24 år. I den steg antalet klamydiafall med närmare 30 procent, från 435 år 2005 till 561 förra året.

Rikstäckande statistik från Smittskyddsinstitutet visar att Uppsala län sticker ut som ett av de sju län där antalet fall av klamydia fortsatte att öka förra året. I övriga 14 län minskade däremot antalet rapporterade fall och för landet i stort sjönk antalet smittade med nästan två procent, från 33 172 år 2005 till 32 554 förra året.

Efter Jämtland var Uppsala förra året det län som rapporterade flest klamydiafall i förhållande till folkmängden.

- En förklaring till detta är nog att Uppsala med sina många studenter är något av en ungdomsstad. Det är ju i första hand bland ungdomar och unga vuxna som klamydia är vanlig, säger Staffan Sylvan till tidningen.

Kvinnor kan bli sterila

Emma Löfgren