Campingvärd krävs på skadestånd

NYHETER

Avvisade romer – trots att det fanns plats för deras husvagnar

Det var inte mycket parterna var överens om när Malmö tingsrätt på torsdagen inledde sin behandling av en påstådd diskriminering av romer på Sibbarps camping i Malmö 2004. Dåvarande campingvärden krävs på 675000 kronor i skadestånd.

DO, ombudsmannen mot etnisk diskriminering, hävdar att totalt 27 romer avvisades från campingen en julidag när de anlände med sina husvagnar. Det var inte fullt på campingen och de hade också ringt innan och förvissat sig om att det fanns plats. Ändå var de inte välkomna.

”Sjju saknas”

Men campingägaren förnekar genom sitt ombud, advokat Bertil Hallberg, att någon diskriminering skett. DO stöder sig på en anmälan från en romsk organisation. På en bilaga med rubriken ”vi som var med” finns tolv namnunderskrifter och där har någon också noterat ”sju saknas”.

– Men totalt, inklusive barn, rör det sig om 27 personer, hävdar DO:s jurist Ulrika Dietersson.

– Hur kan vi veta det? undrade Bertil Hallberg och krävde att få personnummer på anmälarna för att kunna kontrollera vilka de är.

Bör kallas som vittnen

Han anser också att åtskilliga av anmälarna bör kallas att vittna i den kommande rättegången.

– Det är ju DO som har bevisbördan och måste styrka att diskriminering har skett, sade han till TT efteråt.

DO åberopar också en tidigare anställd på campingen som vittnar om att romerna avvisades just för att de är romer. Men Hallberg meddelade att han å sin sida kallar tre vitten som ska styrka att DO:s vittne inte är trovärdigt.

– Sorgligt, tyckte Ulrika Dietersson.

Torsdagens diskussion i rätten var avklarad på en timme. Det handlade om en förberedande förhandling, som följdes av en fortsatt diskussion mellan parterna utanför rättssalen. Röstläget var tidvis högt.

Låsta positioner

Flera tidigare mål om etnisk diskriminering har slutat med förlikning. När parterna i det här målet skildes åt konstaterade båda att positionerna är låsta och att en förlikning inte tycks aktuell.

Men en liten öppning lämnade ändå Bertil Hallberg. Han sade till TT att hans klient, som är pensionär, kanske skulle kunna tänka sig att betala ”ett symboliskt belopp” för att bli av med hela saken.

Peter Palmkvist/TT