Forskarna skapade ”knockoutmöss”

NYHETER

”Välförtjänt – upptäckterna är så viktiga”

De skapade knockoutmöss och har gjort det möjligt att studera till exempel orsakerna till Parkinson och Alzheimer.

Nu får de tre forskarna Nobelpriset i medicin.

– Välförtjänt! Upptäckterna är så viktiga för forskningen kring genetiska sjukdomar, säger Johannes Wilbertz, universitetslektor.

Han arbetar på Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi på Karolinska Institutet.

Mario R Capecchi, Martin J Evans och Oliver Smithies belönas för sina upptäckter kring embryonala stamceller, det vill säga de stamceller som finns i embryon.

Forskarna har studerat embryonala stamceller hos möss. Genom upptäckterna har man kunnat genmodifiera mössen.

Kan slå ut gen

Till exempel kan man nu slå ut en gen hos möss, gen-knockout, och därmed skapa så kallade knockoutmöss. Det är en metod som numera används inom nästan all biomedicinsk forskning.

I dag har över 10 000 gener kunnat slås ut hos möss – det är nästan hälften av alla gener.

Utslagningen gör det möjligt att förstå exakt vad varje gen gör. Med hjälp av tekniken kan man framställa något som liknar genetiska sjukdomar hos möss. Genom mössen kan man sedan studera mänskliga genetiska sjukdomar som Parkinson, Alzheimer och vissa cancerformer.

”Förväntat”

– Parkinson, till exempel, orsakas av att man har för lite dopamin i hjärnan. Nu kan man skapa möss som har mindre dopamin och titta på varför sjukdomen finns, säger Johannes Wilbertz.

Han säger att priset var förväntat.

– Sedan 2001 har jag varje år sagt att ”nu måste de få priset” och äntligen!