Sjukhuspersonal stjäl narkotika

NYHETER

Missbrukande anställda tros ligga bakom stölderna

Trots omfattande säkerhets­rutiner stjäls narkotikaklassad medicin från Skånes akutsjukhus.

På tre år har 24 stölder polis­anmälts, visar Punkt SE:s kartläggning.

– Oftast är det för eget bruk, säger Hans Olsson, säkerhetsansvarig på Universitetssjukhuset MAS.

Narkotikaklassad medicin ska enligt de nationella riktlinjerna hållas inlåst och övervakad – trots det polisanmäls flera stölder varje år på de skånska akutsjukhusen.

–?Främst är det smärtstillande preparat som försvinner, säger Hans Olsson på Umas som hittills i år anmält två stölder.

Säkerhetsrutinerna varierar

Eftersom medicinerna förvaras i utrymmen som bara anställda har tillträde till, räknar Hans Olsson med att det är sjukhuspersonal som ligger bakom stölderna.

–?Oftast kan vi utesluta att det är någon annan än personalen. Min bedömning är att det ofta är personer som har en missbruksproblematik som stjäl, säger han.

Vid universitetssjukhuset i Lund varierar säkerhetsrutinerna beroende på verksamheten. Men gemensamt för hela sjukhuset är att vid varje avdelning är det en medicinskt ansvarig sjuksköterska som ansvarar för de låsta medicinutrymmena.

Få åtal

På Helsingborgs lasarett har inga polisanmälningar gjorts de senaste tre åren.

–?Vi har också haft stölder tidigare, där personal stulit medicin till sig själva eller någon släkting, men det var länge sedan nu. Det är nog bara en tillfällighet att vi inte drabbats nyligen, säger Jan Dahlström, chefsläkare på Helsingborgs lasarett.

Ytterst få av de polisanmälda stölderna leder till åtal.

– Vi polisanmäler alltid, men det kan vara svårt att ta reda på vem som ligger bakom och är det en person med problem försöker vi ge behandling, säger Bodil Holmkvist, säkerhetsansvarig på Centralsjukhuset i Kristianstad.