Skattefusket: 133 miljarder

NYHETER

Cirka 133 miljarder kronor försvinner i skatteintäkter på grund av fusk, fel eller misstag.

Av dessa gäller 66 miljarder kronor svartarbete, enligt en rapport från Skatteverket.

Internationellt relaterade skattefel beräknas uppgå till 46 miljarder kronor. De största felposterna utgörs av moms och inkomstskatt på näringsverksamhet.

De minsta företagen, med en lönesumma på mindre än 1 miljon kronor, står för 39 procent av det totala skattefelet. Därnäst kommer små och medelstora företag på 20 procent och storföretag med 19 procent. Privatpersoner svarar för 16 procent av den uteblivna skatten medan offentlig sektor, föreningar med flera bara står för 1 procent. Resten har inte kunnat härledas.

5 procent av BNP

Slutsatsen som Skatteverket drar av detta är att de minsta företagen måste få enklare skatteregler och bättre service från verket.

Skatteverket har beräknat det så kallade skattefelet genom att uppskatta hur mycket skatt som borde betalas på ett år i Sverige. Enligt de beslut som riksdag, landsting och kommuner fattat om olika skatter borde den totala summan vara 1450 miljarder kronor. Summan av alla skatter som Skatteverket fastställt efter genomgång av alla deklarationer och kontroller uppgår till 1300 miljarder, direkta effekter av Skatteverkets kontroll uppgår till 22 miljarder. Kvar blir alltså 133 miljarder kronor per år, vilket motsvarar cirka 5 procent av BNP.

Småföretag värst

De största fuskarna finns bland de enskilda näringsidkarna utan anställda. Omkring 52 miljarder kronor räknar Skatteverket med att det finns att hämta in där.

– Vi kan konstatera att det är de minsta företagen som sticker ut, säger Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand.

I gruppen privatpersoner står oskattat sparande i utlandet för en stor del av skattebortfallet, cirka 7 miljarder kronor.