Sjukhuset anmält efter onödig operation

NYHETER

Kvinnans prover hade förorenats

Foto: Kvinnans prov förorenades på Mas och hon opererades – i onödan varpå händelsen anmäldes.

En kvinnlig patient i 60-årsåldern genomgick en mer omfattande operation än nödvändigt på Universitetssjukhuset Mas i Malmö.

Anledningen var att prover från kvinnan förorenats. Händelsen har lex Maria-anmälts.

Efter operationen upptäcktes att kvinnans urinledare skadats vid ingreppet vilket medförde ett utdraget läkningsförlopp. Kvinnan gjorde en skrapning av livmodern. När vävnadsprovet analyserades upptäcktes enstaka cancerceller. En aggressiv cancerform misstänktes och en operation genomfördes.

Men när sedan bortopererad vävnad analyserades hittades inga tecken på cancersjukdom. I stället var det ett förstadium till cancer. Första provet hade förorenats av cancerceller.

TT