Bröllop över sundet har fördubblats

NYHETER

Nära 200 danska män fick sig en svensk "kone" förra året.

Vill du bli min lille man så får jag bli din kone.

Precis som i den skånska visan är kärleken över sundet stark och svenskar och danskar gifter sig nu med varandra som aldrig förr.

Giftermålen mellan brödrafolken har mer än fördubblats de senaste decenniet, rapporterar Sydsvenskan.

Hela 318 dansk-svenska par vigdes 2006 medan bara 153 äktenskap mellan danska och svenska medborgare registrerades 1996, enligt Statistiska centralbyrån.

Danskar invaderar Skåne

Och statistiken talar, precis som visan, sitt tydliga språk: Svenskorna faller för danskarna, eller tvärtom. Nära 200 danska män fick sig en svensk ”kone” förra året och lika många svenska kvinnor således en dansk man.

Förklaringen till att romantiken fått sådant fäste – trots språkförbistring och fördomar – är att unga danskar invaderar Skåne i jakt på jobb och bostad tror demografen Christian Skarman.

– Flyttstatistiken säger att det i första hand är danskar som flyttar till Sverige, inte tvärtom. Av dessa är de allra flesta unga män i åldrarna 25-35, ofta singlar. Det är nog den mest naturliga förklaringen till att antalet giftermål mellan Öresundsinvånarna ökar, säger han.

TT