”Nu ska jag sortera papper”

NYHETER

Mikael Odenberg säger: Hej! det här är Mikael Odenberg, uppkoppad vid Aftonbladets dator i Gävle.
kille som vill göra lumpen säger: hej! varför skär man ner på försvaret?
Mikael Odenberg säger: Det undrar jag också! Först måste vi bestämma vad försvaret ska kunna uträtta. Först därefter kan man bestämma hr mycke det får kosta.
Jocke A säger: Hej Mikael!..Klarar det Svenska försvaret av ett hot utifrån som det är idag..(Militärt/Terrorism)?
Mikael Odenberg säger: Nej, vi sklle inte klara ett miltärt anfall mot Sverige från en annan stat. Men idag föreligger heller inte det hote.
danne säger: Vilket är största hotet mot Sverige?
Mikael Odenberg säger: Hotbildn är komplex. I vår del av världen är det lugnt. Men i den vdare bilden finns allvarliga regionala konfliter, fallerande stater, internationell terrorism ch spridnng av massförstörelsevapen.
Kalle säger: Vad tycker du om försvaret i Sverige?
Mikael Odenberg säger: Vi har dugliga, välutrustade och välutbildade förband som kan lösa svåra upgifter både här hemma och i internationella operationer. Men basen är dg vädigt smal.
Alexx säger: Hejsan, jo jag undrar lite om hur du tror att försvaret kommer se ut om 2-3 år? Då jag eventuellt ska göra lumpen det vill säga.
Mikael Odenberg säger: Det beror på hur regeringen väljer att gå vidare. Om man gör verklighet av att spara flera miljarder de närmaste åren så kommer det att bli stora problem. Redan i år var det ett par hundra värnpliktiga som aldrig kallades in som planerat.
JohanC säger: Vad är det bästa med den nya förvarspolitiken?
Mikael Odenberg säger: Om du med den nya försvarspolitiken menar omställningen från ett invasionsfrsvar i förråd till ett insatsförvar i användnng så har den brett poltiskt stöd. Och det är en omställnng som bottnar i att kommunismen fallit, Europa återförenats ch invasionshotet fallit bort. Det ger oss också ökade möjligheter att bära ett större ansvar för internationella fredsoperationer
Christian Gbg säger: Vore det inte en sund idé att lägga ned dagens försvar och satsa på IT-säkerhet, anti-terror-arbete och internationalla sjukvårdsinsatser enbart?!
Mikael Odenberg säger: Du är ju bönhrd i dn meningen att "gårdagens" försvar redan är nedlagt. Men kärnan i försvaret kommer alltid att vara skyddet av vårt territorium och förmågan till väpnad trid. Men det är sant att vi inte ska stirra oss blinda på "traditionella" militära hot, utan måste kunna möta just sådant som IT-hot och terroraktioner.
Herr_Bildt säger: Varför stannade du inte på posten för att samla opinion mot nedskärningar av försvarsbudgeten? Nu sopas ju hela problemet under mattan och försvaret tappar all trovärdighet.
Mikael Odenberg säger: Därför att jag som försvarsminister måste kunna ta fullt ansvar för mitt departement och mitt sakområde och bedriva arbetet på ett seriöst sätt. Tre Kronors coach skulle nog avgå om han inte fick bestämma hur femmorna ska spela.
MrTurbo säger: Hej! Finns det inga "rep-månader" längre? Jag har väntat länge på en kallelse men ingen fått.
Mikael Odenberg säger: Nej. De traditionella krigsföbanden med sina återkommande krigsförbandsövningar är ett minne blott.
Stig säger: Har hört rykten om att ersättningen ska höjas för de värnpliktiga inför 2008, är det något som är på gång eller det finns inga beslut ännu?
Mikael Odenberg säger: Jag tror att det finns pengar avsatt i budgeten för en höjning. Hur stor den blir är nog inte klart.
Viktor säger: Hej! Jag undrar om du tror att värnplikten kommer försvinna och att vi får en yrkesarmé istället och när i så fall, ska själv mönstra nästa år och vill göra lumpen.
Mikael Odenberg säger: Vad jag tror kan du läsa i nästa nummer av Värnpliktsnytt, som kommer nästa vecka. Men valet står inte mellan ett värnpliktsförsvar och en yrkesarmé. Det är ingen som vill att försvaret ska vara en angelägenhet bara för fast anställda soldater. Däremot är den allmäna värnplikten bara en teori - Vi bildar idag per år 8.300 av 120.000 killar och tjejer.
Navy Girl säger: Hur ser du reservofficerens framtid?
Mikael Odenberg säger: Bra fråga. Försvarsmakten har nu börjat att ta tag i reservfficersfrågan efter åratal av försummlser. Jag tror att reservare kommer att spela en viktig roll, inte minst i det internationella arbetet.
Daniel säger: Tror du Sverige är medlemmar i NATO om 10 år?
Mikael Odenberg säger: Mycket möjligt. Det vore ett ganska naturligt steg att ta men det förutsätter en bred politisk samsyn. Om (s) har ändrat sin hållning om tio år är svårt att veta
Mattias säger: Vad gör du nu, efter att du avgick som minister? Är du fortfarande aktiv i Moderaterna?
Mikael Odenberg säger: Jag är förstås medlem i Moderaterna men har just nu inga förtroendeuppdrag. Min planering för de närmaste månaderna är att inte dras in i något nytt, utan att få tid till eftertanke och sortering av alla papper. Sedan får vi se om någon har användning för mina tjänster.
Moderator säger: Tack så mycket till Mikael Odenberg och alla som var med och chattade.
Mikael Odenberg säger: Tack själva. Det är alltid trevligt att chatta med Aftonbladets läsare!

Aftonbladet