Himalayas glaciärer smälter

NYHETER

Andra delen av FN:s klimatrapport: ”Det rör sig om en möjlig katastrofal utveckling”

Foto: COREL PROFESSIONAL PHOTOS
Bergskedjan Himalaya i södra Asien är 250 mil lång.

Oslo

Fyra femtedelar av Himalayas glaciärer kan ha smält bort 2030, med förödande konsekvenser för hundratals miljoner människor. Det framgår av den andra delen av FN:s klimatrapport som presenteras på fredag.

Rapporten är den mest omfattande genomgången sedan 2001 av hur klimatförändringen kommer att påverka världens regioner. Dystrast är framtidsutsikterna för redan fattiga områden, exempelvis de afrikanska länderna söder om Sahara. Där riskerar de stigande temperaturerna att ha en negativ inverkan på såväl vattenförsörjning som jordbruk.

- Det rör sig om en möjlig katastrofal utveckling, säger Achim Steiner, chef för FN:s miljöprogram UNEP.

Himalayas glaciärer, i dag stora som hela Sverige, kommer enligt rapporten mycket snabbt att smälta bort om den nuvarande uppvärmningen fortsätter.

- Även en halvmeters höjning av havsnivån skulle få katastrofala följder för Bangladesh och vissa öriken, säger Steiner.

Vissa fördelar

Runt 2 500 forskare har arbetat med rapporten, som i veckan ska diskuteras av vetenskapsmän och befattningshavare från över 100 länder.

Vissa regioner kan dock dra fördelar av en uppvärmning på några grader. Skördarna i bland annat Kanada, Ryssland och Skandinavien skulle i så fall öka. Men samtidigt riskerar Medelhavsområdet att drabbas av torka, stormar störa transporter längs USA:s östkust, korallrev skadas och sjukdomar spridas ytterligare.

Enligt Steiner har världen redan passerat en gräns, men han säger samtidigt att planetens beslutsfattare nu tycks ta klimatförändringen på allvar.

- Det är inte längre en fråga om huruvida den existerar eller inte, utan om hur den ska bemötas.

Strandade förhandlingar

Rapporten upprepar slutsatsen från dess första del, som presenterades i februari, att uppvärmningen är till 90 procents säkerhet orsakad av mänskligheten.

Trots detta har förhandlingarna kört fast om en förlängning av Kyotoprotokollet, som reglerar utsläpp av växthusgaser, efter 2012. Av de fyra länderna med störst utsläpp - USA, Kina, Ryssland och Indien - är det bara Ryssland som är bundet av Kyotoprotokollet.

Fakta/ Klimatförändringen i Europa

TT-Reuters

ARTIKELN HANDLAR OM