Utjämning mellan a-kassor blir kvar

NYHETER

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin: Vi har lyssnat på kritiken

Efter ett möte med de fackliga organisationerna på måndagen klargjorde arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) att regeringen backar och att utjämningssystemet mellan a-kassorna blir kvar.

- Vi tycker att det är viktigt att de små a-kassorna får möjlighet att sköta sina åtaganden, säger Littorin.

Regeringen har lovat att avgiftshöjningarna till a-kassan inte ska överstiga 300 kronor för någon medlem - samtidigt som utjämningssystemet tas bort.

Facken har dock kritiserat löftet och menat att höjningen blir större än så för många grupper - bland annat för att de små a-kassorna får mycket högre administrationskostnader med regeringens nya system.

Och nu säger Littorin, efter ett möte med fackliga organisationer på måndagen, att regeringen har backat.

- Vi har lyssnat på kritiken.

En annan av kärnpunkterna i fackens kritik är regeringens vilja att göra medlemskap i a-kassan obligatorisk. Då försvinner en viktig drivkraft för att också bli fackmedlem, befarar organisationerna - som anser att regeringens dolda agenda är att försvaga fackföreningsrörelsen.

Men här står nu Littorin fast vid att obligatoriskt medlemskap ska utredas.

- Vi tycker att det är ett bra förslag med obligatorium.

Läs också:

TT