De hittade nytt Vasa-skepp

NYHETER

125 meter under ytan ligger det – ett skepp från 1600-talet, lika välbevarat som regalskeppet Vasa.

Det har hittills varit okänt.

SVT:s ”Vrakletarna” hittade det.

Alla känner till regalskeppet Vasa. Det världsberömda fartyget som förliste på sin jungfruresa 1628.

Men Vasa är inte unik. I Östersjön finns tiotusentals okända vrak. Både gamla och från modern tid – två världskrig har utspelats på havet.

Flera vrakfynd

– Folk i allmänhet tror att det är Vasa som är unik, men i själva verket är det Östersjön som är unik. Ingenstans bevaras träskepp så väl som här eftersom det inte finns någon skeppsmask i Östersjön. Det finns massor av vrak som väntar på att upptäckas, säger Johan Candert, projektledare för SVT:s nya satsning ”Vrakletarna” som har premiär i kväll.

Under 30 dagar i somras sökte vrakletarna efter intressanta vrak runt om i Östersjön – och gjorde flera spektakulära fynd.

Dykarna i programmet är Sveriges mest erfarna. De hittade den försvunna DC3:an 2003. Bas under inspelningarna av programserien var fartyget Franklin, ett av världens mest avancerade sökfartyg.

Rikt utsmyckat

I premiärprogrammet får tittarna följa med 125 meter ner i djupet, mitt i Östersjön.

Där fann vrakletarna ett skepp, från samma tid som Vasa, men tidigare helt okänt.

– Det var oerhört rikt utsmyckat, bland annat med snidade träfigurer. Det 27 meter långa skrovet var helt intakt – det har inte gått under i strid – inte heller hade fartyget några kanoner, säger Johan Candert.

Var skeppet kom ifrån, eller varför det sjönk, är fortfarande ett mysterium.