Det finns 347 nya Anders Eklund... när slår nästa till?

avJan Helin

NYHETER

Vi tog reda på vad polisen borde veta

1 av 2

Det konstiga är att ingen kunde svara oss på hur många återfallsförbrytare Sverige har vad gäller sexbrott.

Varken polisen eller någon annan myndighet har samlad information om sexbrottslingar – trots att de tillhör en kategori kriminella som ofta återfaller i brott som skadar andra människor för livet.

Via en specialkörning i databasen över dömda personer, som Brå (Brottsförebyggande rådet) gjort på Aftonbladets uppdrag, kan vi i dag avslöja hur många tänkbara Anders Eklund det finns i Sverige:

347.

Så många personer har under de senaste tre åren återfallit i sexuella övergrepp och dömts på nytt.

Deras historier är i många fall isande lika Anders Eklunds, innan han träffade Engla när hon var på väg hem på sin cykel den femte april i år.

Polisen borde ha de här 347 männen samlade i ett centralt register.

Om det ska vara någon mening med allt vi publicerat om den avgrund till människa som tog Englas liv måste journalistiken höja blicken och ta ett steg till.

Med start i dag försöker vi göra det. Vår granskning handlar i grunden om tre frågor som jag tycker har fel svar i dag.

1. Har myndigheterna koll på sexbrottslingar?

Svar i dag: Nej. Sekretesslagen förbjuder till och med myndigheter att utbyta information om sexbrottslingar.

Vi avslöjar: En man som upprepade gånger dömts för övergrepp mot barn är i dag placerad i en lägenhet 200 meter från en förskola och skola – utan att någon vet vem han är och vad han gjort. Polisen får inte informera socialtjänsten och skolan. I vems intresse är det så? I vart fall inte i skolbarnens och de boendes.

I morgon berättar vi den historien.

Svaret borde vara: Ja. Därför behövs en lagändring.

2. Vem bestämmer om vård för människor med sexuella störningar som begått brott?

Svar i dag: Sexbrottslingen själv.

Vi avslöjar: De flesta sexbrottslingar tackar nej till vård. Anders Eklund erbjöds vård efter sitt första sexbrott 1995. Han tackade nej. Han orkade inte åka de fem milen till sjukhuset. Därför blev det ingen vård.

På onsdag berättar två offer till en serievåldtäktsman om ett fruktansvärt sjukt beteende. Myndigheterna har aldrig ens diskuterat vård med gärningsmannen.

Svaret borde vara: Domstolen. För vissa människor finns lagar om tvångsvård: missbrukare, destruktiva ungdomar och hiv-sjuka. Det behövs en lag om vård av sexualbrottslingar.

3. Finns det ett allmänintresse av namn och bild på sexbrottslingar?

Svar i dag: Begripligt svar på frågan saknas.

Vi avslöjar: Ingenting. Men den här serien vill också starta en debatt om vår roll i media. Borde vi publicera namn och bild på sexbrottslingar?

Svaret borde vara: Begripligt. Svenska publicister har böjt begreppet allmänintresse fram och tillbaka så att det i dag inte betyder något.

Här behövs ingen lagändring men en debatt. På torsdag ger jag min syn på saken.

Sexförbrytarna som återfaller i brott: