”Klamydiaepidemi bland swingers i Norrbotten”

NYHETER

Smittskyddsläkare: Det verkar vara någon typ av eftersläntrare från flower powertiden

Antibiotika direkt, utan att invänta provsvar om partnern är smittad, kan förklara varför Norrbotten mot alla odds har vänt klamydiaepidemin bland unga.

Men oskyddade samlag mellan äldre etablerade par oroar.

– Det har visat sig att vi har en mindre klamydiaepidemi bland swingers här uppe, säger Anders Österlund, smittskyddsläkare i Norrbotten.

Swingers – eller partnerbytare – betecknar vuxna personer, oftast par, där parterna väljer att ha sex med andra par.

– Här är det så illa att man väljer att ha oskyddat sex. Det handlar om vuxna personer och det tycker vi är väldigt tråkigt att de inte kan vara bättre förebilder, säger Österlund. Han poängterar dock att statistiken inte är färdiganalyserad än och han har därför ingen uppfattning om hur många fall av smitta det rör sig om i den här gruppen.

Flower power

– Jag har varken täljare eller nämnare. Det här verkar vara någon typ av eftersläntrare från flower powertiden. Eller det kan vara etablerade medborgare som kanske helt enkelt är uttråkade. Någonting sådant kanske ligger bakom, men jag vet inte, säger Österlund.

Annars är klamydia de ungas smitta.

– Vi märker ingen generell tendens till allt fler äldre smittade, säger Anders Blaxhult på Smittskyddsinstitutet.

Epidemin dominerar stort i åldersgruppen 15–25 år när det gäller flickor och unga kvinnor, medan de flesta drabbade män är i 20–30-årsåldern.

Smittskyddsinstitutet kommer att kunna summera helårsstatistiken till någonstans över 47000 fall, med tanke på att siffran har landat på 44032 för årets första elva månader.

Ökningen är kraftig över hela landet, men Blekinge, Jämtland och Norrbotten kan hittills visa på minskade siffror jämfört med fjolåret. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att antalet smittade 2006 var fler i verkligheten än vad statistiken angav. En förändrad variant av klamydiabakterien gäckade laboratorieutrustningen en stor del av året.

En rad åtgärder

Anders Österlund säger att en rad åtgärder förmodligen kan förklara trendbrottet i hans län, bland annat en särskild kampanj, centraliserad smittspårning och ökad aktivitet på ungdomsmottagningarna. Men mest tror han på omedelbar behandling av partners till varje smittad person, utan att invänta provsvaret som kan dröja någon vecka.

– Vi vet att två tredjedelar av de som är partners till en klamydiasmittad också har klamydia. Därför erbjuder vi dem behandling direkt, så tappar vi inte tempo.

Sara Rörbecker/TT