Ungdomsfylleriet i Helsingborg minskar

NYHETER

Har sjunkit med 30 procent de senaste sex åren

1 av 3

Allt färre ungdomar i Helsingborg dricker alkohol. Tydligast är trenden bland högstadieungdomar, där drickandet har minskat med nästan 30 procent de senaste sex åren.

– Det verkar som om de diskussions- och informationskampanjer som bedrivits har gått hem hos högstadieungdomarna. Drickandet har inte lika hög status längre, säger Ulf Blomdahl, forskningsledare på kultur- och idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Han har sedan år 2000 kartlagt ungdomars alkoholvanor på utvalda orter i Sverige, däribland Helsingborg. Undersökningen har gjorts med enkäter bland 2 500 högstadie- och gymnasieungdomar, och jämför man de senaste resultaten är skillnaden markant.

”Färre barn som dricker”

På frågan om de använt alkohol den senaste månaden, svarade drygt 40 procent av högstadieungdomarna nej år 2000.

I den senaste enkäten, gjord på senhösten 2006, hade den siffran stigit till närmare 70 procent.

– Det är färre barn som dricker, vilket givetvis är positivt. Vi vet ju att riskerna med alkohol minskar dramatiskt ju senare alkoholdebuten sker, säger Ulf Blomdahl.

Status bland gymnasieungdomar

Drickandet bland gymnasieungdomar ligger ganska stabilt över tid, men även här kan man se en liten minskning.

– Men tyvärr är det nog så att det fortfarande har hög status bland gymnasieungdomarna att dricka. Där har informationskampanjerna inte haft samma effekt, säger Ulf Blomdahl.