Pruttgas sänker blodtrycket

Fislukt må vara plågsam för medmänniskorna, men faktum är att själva essensen i stanken är riktigt välgörande och betydelsefull. För blodtrycket.

Fjärtoman Joseph Pujol, den så kallade fjärtomanen, försörjde sig på sin rikliga gasproduktion, och välstyrda ringmuskel. hur det var med hans blodtryck kan man bara gissa utifrån forskarnas nya rön.
Fjärtoman Joseph Pujol, den så kallade fjärtomanen, försörjde sig på sin rikliga gasproduktion, och välstyrda ringmuskel. hur det var med hans blodtryck kan man bara gissa utifrån forskarnas nya rön.

Ibland sprider sig stillsamt och obevekligt en odör som påminner om ruttnande ägg kring bordet i sammanträdesrummet, på bussen eller i biosalongen. Alla med ett någorlunda intakt luktsinne uppfattar svavelväte, fisluktens signum, i mycket låga koncentrationer.

Svavelväte bildas i en jäsprocess i tarmen, vilket är ack så välkänt. Men föreningen bildas också av cellerna på insidan av kroppens blodkärl, rapporterar en nordamerikansk forskargrupp i kommande nummer av vetenskapstidskriften Science. Gasen spelar av allt att döma en stor roll för kroppens förmåga att reglera blodtrycket genom att vidga blodkärlen, visar forskarnas studier på möss.

Genetiskt förändrade möss som saknade en viss aktiv gen och därmed också förmågan att bilda vätesulfid, fick ett blodtryck som var upp till 20 procent högre än normalt. Deras blodkärl reagerade inte heller på en viss kärlvidgande behandling.

Läkemedel som underlättar cellernas tillverkning av svavelväte kan bli ett av framtidens vapen i arsenalen mot höga blodtryck, skriver forskarna i Science.

Och de läkemedlen ska förhoppningsvis inte inhaleras.

Joseph Pujol

Joseph Pujol föddes den 1 juni 1857 i Marseille, Frankrike. Han skulle senare gå till historien som en av de märkligaste artisterna i music-hallens historia.

Han tänkte egentligen bli bagare, och den talang som skulle göra honom berömd, ja odödlig, upptäckte han mer eller mindre av en slump. Det visade sig att han hade en helt unik förmåga att kontrollera sin ringmuskel. Han kunde suga in en liter vatten, imitera musikinstrument och blåsa ut stearinljus på en halv meters avstånd.

Joseph Pujol uppträdde på Moulin Rouge i Paris under namnet Fjärtomanen, där han väckte stor uppmärksamhet, och folk skrattade sig svimfärdiga. "Kvinnor, insnörda i sina korsetter, fick bäras ut av sjuksköterskor."

Men den gode Joseph blev också föremål för läkarvetenskapens intresse. I den vetenskapliga tidskriften "La Semaine Medicale" publicerades 1892 en lång artikel om Fjärtomanens fysiologiska anomalier ("Såvitt vi känner till existerar inget liknande fall i läkarvetenskapens annaler, en uppfattning som delas av alla som hade tillfälle att undersöka den unge mannen"). Efter en framgångsrik karriär, där han bl a i hemlighet uppträdde för Belgiens kung, drog sig Pujol tillbaka från scenen efter första världskriget, och avled 1945, 88 år gammal.

Källa: kaptenstofil.net

TT

Publisert: