Sverige bland de sämsta länderna i Europa

avWolfgang Hansson, Elisabeth Marmorstein

NYHETER

Sverige – bäst i klassen på personlig integritet?

Knappast.

Bland de sämsta i Europa ligger närmare sanningen.

Trenden är nedåtgående för Sverige, enligt organisationen Privacy International.

På deras världskarta över graden av övervakningssamhälle är Sverige markerat med rött. Det står för ”systematisk oförmåga att upprätthålla skydd” mot övervakning som kränker den personliga integriteten.

Sämre än Rumänien

Vi ligger långt efter länder som Rumänien, Ungern, Slovenien och Portugal. Sverige spelar i samma liga som Sydafrika.

– Vi är mycket oroade över utvecklingen i Sverige, säger David Banisar på Privacy International.

– Det gäller både omfattningen av övervakningen och att den görs av FRA, där det finns väldigt lite insyn.

Banisar tycker det verkar som om Sverige mer eller mindre kopierat den amerikanska modellen med rätt att massavlyssna telefonsamtal och läsa e-post utan domstolsbeslut.

– Tyvärr går Sverige åt fel håll, säger Banisar.

Bottenbetyg

Privacy International är en obunden organisation som granskar hur bra garantier olika länder har mot ”storerbror ser dig”.

Sverige får bottenbetyg i följande kategorier.

Övervakningen av personers rörelse, medicinska och ekonomiska uppgifter.

Övervakningen på arbetsplatsen.

Myndigheternas tillgång till personliga data.

En regering som garant mot internationella avtal som utökar övervakning.

Långtidslagring av personliga data.

Rankningen är ingen allmän värdemätare på hur bra eller dålig landets demokrati är.