Nyheter

Framtiden - enligt moderaterna

Av: 

Johanna Melén

NYHETER

Under två dagar diskuterar partiet politiken för nästa mandatperiod

Nu formar moderaterna framtidens Sverige.

Under två dagar samlas partiet för att diskutera jobb, välfärd, miljö och integration.

– Vår utgångspunkt är: Hur ser Sverige ut 2010? säger partisekreterare Per Schlingmann till aftonbladet.se.

Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann.
Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann.

De kallar det för framtidskonvent. Fem arbetsgrupper har tagit fram förslag på hur framtidens moderata politik ska se ut. Nästa år klubbas förslagen på partistämman. Siktet är inställt på nästa mandatperiod, 2010 - 2014.

– Från vår sida hoppas vi att det här också blir regeringspolitik under nästa mandatperiod, säger Per Schlingmann, partisekreterare.

Men än är det långt till nästa val och de övriga partierna i alliansen har inte sagt sitt om förslagen. Ändå har flera av dem redan väckt debatt. Främst det om kontrakt för invandrare. Kritiker talar om populism och att fiska i grumliga vatten.

Förstår du deras kritik?

– Nej, det gör jag inte. Det är ett fattigdomsbevis i debatten. Vi försöker driva en seriös diskussion om hur vi bättre ska ta till vara på människors kompetens och hur vi ska göra med den misstänksamhet som finns mot andra kulturer.

Kan förlora bidraget

– Kritiken var inte oväntad men samtidigt upplever jag att det hos många också finns en grundläggande syn att det här är viktiga frågor, säger Per Schlingmann.

Kontraktet ska vara tvådelat. Den första delen handlar om utbildning, jobb och om att flytta dit jobben finns. Den som inte gör det kan förlora sitt bidrag. Den andra delen handlar om värderingar, att informera den som invandrat om svensk syn på jämlikhet och jämställdhet. Men om någon bryter mot den delen av kontraktet ska inga bestraffningar delas ut.

Ett annat omdiskuterat förslag är det om 40-timmarsvecka i förskolan. Barn ska inte behöva gå längre än så, tycker en arbetsgrupp. Dessutom ska barnen, precis som föräldrarna, ha rätt till fem veckors semester.

Barns rättigheter

Vansinne menar en del. Bland dem det moderata borgarrådet i Stockholm, Kristina Alvendal. Förslaget bryter dessutom mot den heliga moderata arbetslinjen, menar hon.

Hur kommenterar du det?

– Vi vill lyfta frågan om barns rättigheter. Är det rimligt att barnen är så mycket i förskolan? Men visst, det kan stå i konflikt med arbetslinjen. Ofta arbetar föräldrarna väldigt mycket. Men vi vill lyfta diskussionen om var balansen ska ligga mellan jobb och relation till barnen.

Andra frågor som diskuteras när moderaterna möts är sjukvård, äldreomsorg, miljö, jobb och skatter. Gärna en till skattesänkning för de som jobbar, om ekonomin tillåter. Och den som i framtiden köper en miljöbil kan slippa skatt de första åren, enligt förslag från en arbetsgrupp.

– Vår utgångspunkt är att ställa frågan: Hur ser Sverige ut 2010? Vilka frågor är viktiga då? Vi tror att det handlar om ekonomi, välfärd, integration och klimat, säger Per Schlingmann.

Fler moderata förslag

De fem arbetsgrupperna har tittat på frågor om sjukvård, integration, miljö, välfärd, jobb och utbildning. Här är några av förslagen.

Sjukvård

En patienträttighetslagstiftning ska införas. På så sätt regleras var och ens rätt till sjuvård i lag. Vårdgarantin bör skrivas in i lagen.

Man ska kunna välja vård i ett annat landsting eller i ett annat EU-land.

Större flexibilitet för vårdanställda. Den som vill arbeta heltid ska ges rätt att göra det. Mer vidareutbildning för vårdpersonal.

Nationell handlingsplan för bättre hälsa. Motion på recept för barn och vuxna föreslås.

Mer sjukvård på Internet.

Integration

Kontrakt skrivs mellan Sverige och varje invandrare. Här ska stå vad staten ska bidra med, som språkutbildning och validering, samt vad som väntas av den som invandrat. En annan del av kontraktet ska handla om vilka spelregler som gäller i Sverige i form av mänskliga rättigheter, svenska lagar och demokratiska värden.

Skärpt kontroll för att utfärda svenska pass. Möjlighet att ogiltigförklara ett pass.

Ett ”mottagandetorg” införs där Migrationsverk, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Skatteverk, kommun och flyktinghälsa samordnas.

Svenska för invandrare, Sfi, ska ersättas med startsvenska med mer praktik och arbete vid sidan av studierna.

Det ska bli lättare att återvandra till hemlandet för den som vill.

Miljö

Sverige ska utveckla den koldioxidneutrala energiproduktionen och satsa på biobränslen. Kol och olja ska fasas ut.

Miljöbilspremien bör ersättas med slopad fordonsskatt i fyra år för den som köper nästa generations miljöbil. Fordonsskatten för dieselbilar utan rening bör höjas.

Flyget ska göras mer klimatvänligt genom tekniska framsteg och innovationer, inte genom förbud och regleringar. Mer av ”grön inflygning”.

Problemen med övergödning, oljeutsläpp och hotade fiskar ska lösas genom internationell politik och överenskommelser. Olagligt fiske ska behandlas som ett allvarligt brott. Myndigheter ska kunna beslagta fiskeredskap som använts vid brott.

Välfärd

Inte fler än 12 barn per grupp i förskolan när barnen är mellan ett och tre år.

Barn ska helst inte behöva vara mer än 40 timmar per vecka i förskolan. Barn ska ha rätt till fem veckors semester från förskolan.

Kommunerna bör anpassa sig efter föräldrarnas behov och erbjuda barnomsorg på natten och under helger.

Äldre människor ska få välja sitt boende själv.

Maten inom äldreomsorgen ska förbättras och ingen ska behöva äta ensam. Kommuner ska erbjuda de som vill att äta på ett äldreboende eller på en skola.

Kommunerna ska uppmuntra sina anställda att starta eget och knoppa av kommunal verksamhet.

Jobb, ekonomi och utbildning

Lägre skatter för låg- och medelinkomsttagare ska prioriteras. Ytterligare jobbskatteavdrag ska införas, om ekonomin tillåter.

Inkomstskatten bör sänkas för att gynna företagandet. Bolagsskatten ska regelbundet ses över.

Inga fler förändringar av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen.

Jobb- och utvecklingsgarantin för att få ner långtidsarbetslösheten. Goda arbetsplatser ska kunna certifieras.

Kunskaperna som barnen får i förskolan ska bättre tas tillvara. Därför bör individuella utveckllingsplaner för förskolebarnen införas. Naturvetenskap, matematik och teknik ska få större roll i förskolan. Engelska och andra språk ska kunna finnas som profilämne på förskolan.

Förskoleklassen ska på prov bli obligatorisk. Femåringars rätt att börja skolan bör prövas.

En separat grupp inom moderaterna har tittat närmare på den svenska skolan och föreslår bland annat bättre stimulans för duktiga elever. Bland annat föreslår man fler nationella tävlingar, som ”Vi i sexan stavar” och ”Vi i åttan skriver”.

ANNONS

Glöm inte mors dag – skicka en vacker bukett med choklad! Beställ hos Interflora här.

Extern länk från Interflora

Beställ nu

Publisert: