Utredare dömer ut äldreomsorgen

avDavid Nannini Nilsson, Tobias Österberg

NYHETER

”Jag tycker att man ska få bestämma väldigt mycket själv”

Äldre behandlas som kroppar utan integritet, utan själsliv och utan intressen, anser regeringens äldreomsorgsutredare Thorbjörn Larsson.

Nu föreslår han bland annat ökat självbestämmande inom äldrevården.

– Varje människa har en rätt att få leva efter sin egen personlighet så långt det går, och då blir möjligheten att bestämma själv en viktig faktor, säger Larsson til aftonbladet.se.

– Man ska till exempel få avgöra själv om man vill lyssna på rockmusik, klassisk musik eller folkmusik, säger han.

Värdegrund

I dag presenteras betänkandet ”Värdigt liv i äldreomsorgen” som innehåller förslag på hur äldreomsorgen ska förändras i Sverige.

– Jag tycker att man ska få bestämma väldigt mycket själv, så långt det går. Ett simpelt exempel: det är en väldig skillnad på om mat till ett äldreboende levereras från ett centralkök där alla i en kommun ska äta samma mat, eller om man på ett äldreboende har önskemat, där alla får komma med bidrag – det finns sådana lösningar idag som fungerar – och det blir en väldig skillnad, säger Larsson.

– Sen kan det handla om personliga specialiteter. Ibland talas det väldigt mycket om huruvida man ska få ha hund eller inte. Jag tycker inte ens att det är en fråga. Om man varit en stor djurvän under sitt liv är det klart man ska göra allt man kan för att det ska få fortsätta. Det som varit naturligt under livet ska få fortsätta att vara det när man behöver mer hjälp på andra sätt, säger Larsson.

”Fördomar”

Thorbjörn Larsson skriver i en artikel på DN Debatt om utredningens förslag om en nationell värdegrund och ökat självbestämmande – och dömer ut delar av den nuvarande äldrevården.

"Äldreomsorgen är i långa stycken organiserad utifrån fördomar eller i mina ögon felaktiga föreställningar om vad åldrande och ålderdom är", lyder hans dom på Dagens Nyheters debattsida.

Larsson slår larm om "skrämmande missförhållanden på det emotionella området".

Han föreslår därför ett slags "värdighetsgaranti", en lagstadgad nationell värdegrund för äldreomsorgen. Enligt honom ska denna ge ett värdigt liv med integritet, möjlighet att upprätthålla sitt självbestämmande, individanpassning, delaktighet i beslut och insatser av god kvalitet. Han vill även införa en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som slår fast att det är den enskilde som, så långt det är möjligt, ska bestämma över beslutande instanser.

”Livet är någonting mer”

Thorbjörn Larsson säger till aftonbladet.se att värdegrunden i det här fallet skulle kunna översättas till ”affärsidé”.

– Man måste operationalisera, alltså beskriva vad det här betyder i verkligheten. I en mening sköter det sig självt, därför att våra värderingar förändras. Värdegrunden vi lägger fram är ju egentligen en sammanfattning av den rikting som våra värderingar går i, säger Larsson.

– Vi kommer inte acceptera att den dagen det är dags bli behandlade som ingenting, eller att vi hamnar på ett ställe som bara innebär förvaring. Vi kommer inte att acceptera att våra föräldrar hamnar i den situationen, därför att vi anser att livet är någonting mer, säger han.

Den enskildes behov

Tanken är enligt Larsson bland annat att insatserna ska anpassas efter den enskildes behov och inte efter kommunens tjänsteutbud.

"Om den borgerliga alliansen kan enas om den utgångspunkten, fattar beslut om en nationell värdegrund och genomför en politik baserad på utredningens förslag som ger makt åt individer och individualitet så kan värdighet för våra äldre garanteras", skriver han.